Gastroenterologi, leversjukdomar

Veronika Tillander

Sjukdomsutvecklingen av icke alkoholinducerad fettlever - betydelsen av proteinerna PC-TP och Them2
Karolinska Institutet

Jessica Mwinyi

Gallsyror som signalmolekyler: Betydelse för fett och glukosomsättning
Uppsala universitet

Fatima Memic

Utveckling av neuronala nätverk i mag- och tarmkanalen
Karolinska Institutet

Jian Wu

Liposome-directed targeting to hepatocypes and Kaupffer cells for inhibition of hepatic injury and fibrogenesis

Jonas Bergquist

Hepatit C virus cellulära interaktioner
Karolinska Institutet

Johan Dabrosin Söderholm

Tarmslemhinnans barriärfunktion vid inflammatorisk tarmsjukdom
Linköpings universitet

Jenny Mjösberg

Rollen för medfödda lymfoida celler vid inflammatorisk tarmsjukdom och koloncancer
Karolinska Institutet

Niklas Björkström

Studier av immunförsvarets roll vid canceruppkomst i mag-tarmsystemet
Karolinska Institutet

Bi-Feng Qian

Interaktion mellan neuroendokrina och immunologiska systemen i magtarmkanalen med speciell tonvikt på kronisk tarminflammation
Umeå universitet

Mia Philipson

Studier av slemlagret och leukocyt-endotelcellsinteraktion vid inflammatoriska tarmsjukdomar
Uppsala universitet