Genetik, ärftliga sjukdomar

Lina Jonsson

Analys av kromosomförändringars effekter på neuropsykologi och järnstruktur
Göteborgs universitet

Erik Wernersson

Studier av genomets organisationsprinciper
Karolinska Institutet

Anna Lindstrand

Balanserade kromosomavvikelser och inlärningsproblem - en genväg till nya gener
Karolinska Institutet

Sofie Singbrant Söderberg

Nya sätt att bota svårbehandlad anemi
Lunds universitet

Elisabet Jerlhag Holm

Aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar
Göteborgs universitet

Åsa Johansson

Genetiken och epigenetikens roll för människors hälsa
Uppsala universitet

Virpa Töhönen

Testatinets roll i könsutvecklingen
Karolinska Institutet

Johan Banér

Molekylär analys av embryoceller inför preimplantorisk genetisk diagnostik (PGD)
Uppsala universitet

Erik Björck

Generna bakom ärftliga sår i hornhinnan
Karolinska Institutet

Johanna Dahlqvist

Identifiering och funktionella analyser av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit.
Uppsala universitet