Hälsoekonomi

Ingrid Glimelius

Konsekvenser av lymfom och leukemier för annan sjuklighet och arbetsförmåga
Karolinska Institutet

Sigrid Carlsson

Prostatacancer screening – Aspekter pa kostnadseffektivitet, livskvalitet och att minska potentiell skada
Göteborgs universitet