Hjärn- och ryggmärgsskador

Eric Thelin

Anti-inflammatorisk behandling av traumatisk hjärnskada
Karolinska Institutet

Rozita Anderberg

Hjärnskador hos nyfödda barn som uppstår i samband med förlossningen
Göteborgs universitet

Jacob Kjell

Reglering av fibrösa molekyler för reparation av hjärnskada
Karolinska Institutet

Helena Carén

Epigenetikens roll i tumörutveckling och tumöråterfall
Göteborgs universitet

Pernilla Lundberg

Neurohormonell reglering av skelettmetabolismen
Umeå universitet

Alexandra Waldenström

BEHANDLING AV SKADAD RYGGMÄRG GENOM EN KOMBINATION AV ANTIKROPPSBEHANDLING OCH FYSISK TRÄNING
Lunds universitet

Elisabet Ohlin

Blod-hjärnbarriärens roll i hjärnans sjukdomar
Uppsala universitet

Simone Codeluppi

Avbildning av cellsignalering vid akut ryggmärgsskada
Karolinska Institutet

Ulrika Wilhelmsson

Aktivering av astrocyter och läkning efter skada i hjärna och ryggmärg
Göteborgs universitet

Cornelia Lundblad Olsson

Kväveoxid och prostacyklin som möjliga terapier efter svår skallskada
Lunds universitet