Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Björn Redfors

Ett nytt perspektiv på myokardiell stunning vid akut ischemisk hjärtsvikt
Göteborgs universitet

Jonathan Cedernaes

Interventioner inriktade på dygnsrytmen för att identifiera vävnadsspecifika mekanismer för att förbättra metabol hälsa hos människor
Uppsala universitet

Sofia Nordling

Kartläggning av skillnader i blodkärlens innersta
Uppsala universitet

Emilia Hagman

Identifiering av riskmarkörer för typ 2 diabetes hos unga vuxna
Karolinska Institutet

Mattias Brunström

Effekt av blodtryckssänkande behandling på hjärt-kärlsjukdom
Umeå universitet

Ziad Hijazi

Precisionsmedicin vid förmaksflimmer - utvärdering av nya riskmodeller för strokeprevention och explorativa analyser av nya biokemiska markörer
Uppsala universitet

Maria Peleli

Inverkan av oorganisk nitrat och nitrit i hjärtmuskelskada
Karolinska Institutet

Andreas Edsfeldt

Läkningsprocessen i kärlväggen hos patienter med diabetes
Lunds universitet

Daniel Andersson

Mekanistiska studier på hjärtsvikt vid reumatoid artrit
Karolinska Institutet

Anna Zetterqvist

Nya verktyg för att studera uppkomstmekanismer av blodkärlssjukdom i diabetes
Malmö universitet