Hudsjukdomar

Jakob Wikström

Mitokondriers roll i sårläkning
Karolinska Institutet

Hanna Eriksson

Markörer för prognos och behandlingssvar vid aggressiv hudcancer
Karolinska Institutet

Maria Bradley

Genetiska studier av atopiskt eksem
Karolinska Institutet

Mårten Winge

Interaktioner mellan hud och immunförsvar vid psoriasis
Karolinska Institutet

Ning Xu

Betydelen av microRNA vid psoriasis
Karolinska Institutet

Christina West

Betydelsen av kosten tidigt i livet för senare allergiutveckling
Umeå universitet