Immunologi

Alexander Persson

Inverkan av makrofag-fenotyp och celldöd för tuberkulos känslighet
Linköpings universitet

Daniel Sorobetea

Döende immunceller skyddar mot bakterieinfektion
Lunds universitet

Joel Nordin

Förprogrammerade terapeutiska celler - framtidens cancerterapi
Karolinska Institutet

Nils Landegren

Könsbyte som modell för att förstå könsskillnader vid autoimmun sjukdom
Karolinska Institutet

Anna-Karin Palm

Mekanismer bakom immunförsvarets reglering av antikroppsproducerande celler
Uppsala universitet

Marie-Therese Vinnars

Det immunologiska samspelet mellan kvinna och foster och dess betydelse för utveckling av ett flertal komplikationer under graviditeten
Umeå universitet

Anna-Maria Georgoudaki

Utveckling av antikroppsbaserad immunterapi mot tumör-associerade proteiner
Karolinska Institutet

Petter Brodin

Människans immunsystem - ett komplext nätverk av specialiserade celler i samverkan.
Karolinska Institutet

Anna Nilsson

Antikroppars roll för barns skydd mot infektioner
Karolinska Institutet

Lisa Westerberg

Betydelsen av genmutationer för primära immunsjukdomar hos barn
Karolinska Institutet