Kirurgisk forskning

Pleunie Hogenkamp

Kognitiva, metabola och genetiska effekter av viktminskningskirurgi
Uppsala universitet

Lars Hagander

Kirurgi i fattiga länder
Lunds universitet

Caroline Nordenvall

Uppföljning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom efter kolektomi
Karolinska Institutet

Olof Sköldenberg

Upptäckt och farmakologisk behandling av osteolys efter total höftledsplastik med RANKL-hämmare.
Karolinska Institutet

Jenny Mjösberg

Betydelsen för det medfödda immunförsvarets lymfoida celler för inflammatorisk tarmsjukdom och tjocktarmscancer.
Karolinska Institutet

Gustaf Edgren

Oväntad ansamling av transfusionsrelaterade akuta lungskador för mottagare av blod från specifika blodgivare: en jakt på högriskblodgivare
Karolinska Institutet

John-Peder Kvitting

Experimentell utvärdering av en ny generation annuloplastikringar för behandling av mitralisinsufficiens
Linköpings universitet

Gustaf Edgren

Icke-infektiösa komplikationer vid blodtransfusion
Karolinska Institutet

Johan Junker

Behandling av svårläkta sår med hjälp av genterapi
Linköpings universitet