Klinisk kemi och biokemi

Per Magnusson

Biokemiska skelettmarkörer: Funktion och reglering av benspecifikt alkaliskt fosfatas
Linköpings universitet

Lucas Velloso

STUDIER AV SALMONELLANS INTRÅNG I VÄRDCELLER
Karolinska Institutet