Lungsjukdomar

Elin Rönnberg Höckerlind

Mekanismer bakom astma - studier av lungmastceller och deras funktion
Karolinska Institutet

Volkan Sayin

Att slå ut endogena antioxidanter som behandling för lung-cancer
Göteborgs universitet

Abraham Roos

Funktionen av mastceller i kronisk obstruktiv lungsjukdom
Karolinska Institutet

Malin Rhodin

Diagnostik och behandling av barn med hjärt- och andningsproblem
Karolinska Institutet

Johan Bylund

Proinflammatoriska egenskaper hos Burkholderia cepacia komplexet; allvarliga patogener hos patienter med cystisk fibros
Göteborgs universitet

Jenny Hallgren

VILKA MEKANISMER STYR MASTCELLER TILL ATT VANDRA IN I LUNGORNA VID ALLERGISK ASTMA?
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala

Petter Ljungman

Effekter av luftföroreningar på kärlfunktion och risk för hjärtkärlsjukdom.
Karolinska Institutet

Anders Bjerg Bäcklund

Karaktärisering av olika astmatyper
Göteborgs universitet

Vaibhav Agarwal

Hur kan pneumokock-bakterien undgår immunsystemet?
Lunds universitet

Gustaf Edgren

Oväntad ansamling av transfusionsrelaterade akuta lungskador för mottagare av blod från specifika blodgivare: en jakt på högriskblodgivare
Karolinska Institutet