Medicinsk forskning

Igor Cervenka

PGC-1 alpha 1 protein stabilitet som måltavla vid hälsa och sjukdom
Karolinska Institutet

Furqan Ali Shah

Fysikaliska och kemiska grunder till benvävnads hållbarhet under åldrande och sjukdom
Göteborgs universitet

Isolde Palombo

Blockering av VEGF-B signalering minskar fettackumelering i lever och stoppar utvecklingen av skrumplever och levercancer
Karolinska Institutet

Matthias Voss

Studier av nya genetiska aktörer i cellens inneboende försvar mot virus och cancer
Karolinska Institutet

Magnus Ekström

Andnöd - orsaker, mätning och behandling
Lunds universitet

Ferdinand von Walden

Utveckling av böjda leder hos barn med cerebral pares (CP)
Karolinska Institutet

Anna Stokowska

Mot nya behandlingar för stroke
Göteborgs universitet

Anna Karin Hedström

Gener och miljö vid utveckling av multipel skleros
Karolinska Institutet

Ulf Sjöbring

Molekylärbiologiska studier av plasmaproteinbindande proteiner från streptokocker.
Lunds universitet

Tomas Borén

Bakteriella vidhäftningsproteiner i mikrobiell ekologi och patogenes.
Göteborgs universitet