Mikrobiologi och infektionsmedicin

Alexander Persson

Inverkan av makrofag-fenotyp och celldöd för tuberkulos känslighet
Linköpings universitet

Helen Wang

Genmultiplicering - den snabba vägen till infektion
Uppsala universitet

Srikanth Shambat Mairpady

Studier av mekanismer för uppkomst av återkommande inektioner med S.aureus
Karolinska Institutet

Sherwin Chan

Upphovsmekanismer bakom resistens mot malarialäkemedlet artemisinin
Karolinska Institutet

Annasara Lenman

Molekylära mekanismer vid virusorsakad magsjukdom
Umeå universitet

Thaher Pelaseyed

Samspel mellan tarmflora och tarmceller - kartläggning av en ny typ av receptorer.
Göteborgs universitet

Jenny Hesson

Övervintringsstrategier för myggburna virus
Uppsala universitet

Shawon Gupta

Motståndskraft i mygga, sjukdom i människor - mekanismer bakom bunyaviruset
Karolinska Institutet

Joakim Esbjörnsson

Hur bestäms sjukdomsförloppet i en HIV-infektion?
Lunds universitet

Johan Ankarklev

Malaria - ökad förståelse av transmissions- och infektionsstadierna genom single-cell teknologi
Stockholms universitet