Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Axel Abelein

Det anti-amyloida BRICHOS proteinet – grunden för en potentiell behandlingsstrategi mot Alzheimers sjukdom
Karolinska Institutet

Julio Aguila

Identifiering av faktorer som påverkar känslighet för Parkinsons sjukdom
Karolinska Institutet

Alexander Santillo

Hjärnstrukturen thalamus betydelse vid sjukdomar i centrala nervsystemet
Malmö universitet

Andreas Heuer

Finjustering av stamcellstransplantat
Lunds universitet

Tim Fieblinger

Förändringar i stödjecellernas funktion vid Parkinsons sjukdom
Lunds universitet

Jaime Ross

Undersökning av kommunikation mellan mitokondrier och deras värdceller för att motverka åldrande, samt ålders- och mitokondrierelaterade sjukdomar
Karolinska Institutet

Paula Merino-Serrais

Kolesterolmetaboliter, hjärnans utveckling och neurodegeneration
Karolinska Institutet

Caroline Ingre

Utveckling av ALS-register och biobank, samt definieringav ALS-sjukdom och sjukvårdsprocess
Karolinska Institutet

Kariem Ezzat Ahmed

Mot nya förståelser och nya läkemedel för neurodegenarativa sjukdomar.
Karolinska Institutet

Ilary Allodi

IGF-II I Okulomotoriska neuron: Betydelse för överlevnad och möjlig terapeutisk tillämpning vid ALS och SMA
Karolinska Institutet