Neurovetenskap

Nigel Kee

Mekanismer för neuronal motståndskraft och sårbarhet i ALS
Karolinska Institutet

Devendra Kumar Maurya

Identifiering av mekanismer som reglerar luktnervcellens luktkänslighet och överlevnad
Umeå universitet

Swapnali Barde

Neuropeptider vid depression: potentiellt viktiga mål för läkemedelsutveckling
Karolinska Institutet

Wei Han

Samband mellan åldrande och hjärnans blodkärl
Karolinska Institutet

Pär Halje

Rytmisk hjärnaktivitet i neurologisk och psykiatrisk sjukdom
Lunds universitet

Marina Franck

Ryggmärgens reglering av smärta och klåda
Uppsala universitet

Karin Nordenankar

Betydelsen av glutamintransportörer för reglering av glutamatnivåer i hjärnan
Uppsala universitet

Anna Lindstrand

Balanserade kromosomavvikelser och inlärningsproblem - en genväg till nya gener
Karolinska Institutet

Gauti Jóhannesson

Betydelse av blodflöde och ämnesomsättning i hjärnan för ögonsjukdomen glaukom
Umeå universitet

Qiaolin Deng

Kartläggning av molekylära mekanismer som styr specificering av neurala celler och könsceller
Karolinska Institutet