Njursjukdomar och urologi

Reshma Sundar

Utveckling av genetiskt modifierade musmodeller av klarcellig njurcancer
Umeå universitet

Roland Schmitt

Mutationer i Fanconi-associerat protein 2 som orsak till utvecklingen av en familjär tubulopati
Lunds universitet

Magdalena Fossum

Rekonstruktion av urinblåsan och urinröret med odlade celler
Karolinska Institutet

Michael Hultström

Akut njurskada vid blödningschock
Uppsala universitet

Mark Lal

Betydelsen av c-terminal polycystin-1 vid polycystisk njursjukdom
Karolinska Institutet

Fredrik Palm

NJURENS ROLL I UTVECKLINGEN AV HÖGT BLODTRYCK
Uppsala universitet

Kerstin Ebefors

Mekanismer för inflammatorisk njursjukdom
Göteborgs universitet

Lina Nordquist

Tarmbakteriers roll i utvecklingen av kronisk njursvikt.
Uppsala universitet

Michael Hultström

Hormonet osteopontins roll för utvecklingen av njurskada vid högt blodtryck.
Uppsala universitet

Sigrid Carlsson

Prostatacancer screening – Aspekter pa kostnadseffektivitet, livskvalitet och att minska potentiell skada
Göteborgs universitet