Varje år söker hundratals medicinska forskare stipendier och anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Det görs en noggrann
bedömning för att utsevilka av dem som ska beviljas medel. Det är
SSMF:s granskningsnämnd som ansvarar för den urvalsprocessen.

I SSMF:s granskningsnämnd ingår framstående och erfarna forskare som bidrar med expertkunskaper inom olika medicinska områden vilket ger en samlad bred kompetens.

SSMF:s granskningsnämnd består av:

Ordförande Helena Erlandsson Harris, professor i reumatologisk inflammationsforskning vid Karolinska Institutet.

Vetenskaplig sekreterare Gunnar Schulte, professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.

Biträdande vetenskaplig sekreterare Johanna Lanner, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Ledamöter

Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet.

Staffan Strömblad, professor i cell- och cancerbiologi vid Karolinska institutet.

Henrik Green, professor i forensiska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Johan Jakobsson, professor i molekylär neurogenetik vid Lunds universitet.

Maria Fällman, professor i medicinsk mikrobiologi vid Umeå universitet.

Rose-Marie Amini, läkare och professor i hematopatologi vid Uppsala universitet.

Ola Nilsson, läkare och professor i pediatrik vid Örebro universitet.

Mona Landin-Olsson, läkare och professor i endokrinologi vid Lunds universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.

Peter Naredi, läkare och professor i kirurgi vid Göteborgs universitet. Representerar SSMF.

Fredrik Piehl, läkare och professor i neurologi vid Karolinska Institutet. Representerar SSMF.

Anna Rostedt Punga, läkare och professor i klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet. Representerar SSMF.

Suppleanter

Malin Levin, docent i molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

Andreas Lundqvist, docent i onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

Joakim Alfredsson, läkare och bitr. professor i kardiologi vid Linköpings universitet.

Andreas Edsfeldt, läkare och docent i kardiologi vid Lunds universitet.

Ulf Gunnarsson, läkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.

Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Eva Särndahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Örebro universitet.

Börje Ljungberg, läkare och professor i urologi vid Umeå universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.