Varje år söker hundratals medicinska forskare stipendier och anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Det görs en noggrann
bedömning för att utsevilka av dem som ska beviljas medel. Det är
SSMF:s granskningsnämnd som ansvarar för den urvalsprocessen.

I SSMF:s granskningsnämnd ingår framstående och erfarna forskare som bidrar med expertkunskaper inom olika medicinska områden vilket ger en samlad bred kompetens.

SSMF:s granskningsnämnd består av:

Ordförande Helena Erlandsson Harris, professor i reumatologisk inflammationsforskning vid Karolinska Institutet.

Vetenskaplig sekreterare Gunnar Schulte, professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.

Biträdande vetenskaplig sekreterare Johanna Lanner, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Ledamöter

Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet.

Martin Bergö, professor i molekylärmedicin vid Karolinska institutet.

Marie Löf, professor i näringsfysiologi vid Linköpings universitet.

Johan Jakobsson, professor i molekylär neurogenetik vid Lunds universitet.

MariaFällman, professor i medicinsk mikrobiologi vid Umeå universitet.

Anna Bill-Axelsson, läkare och professor i urologkirurgi vid Uppsala universitet.

Jens Schollin, läkare och professor i pediatrik vid Örebro universitet.

Mona Landin-Olsson, läkare och professor i endokrinologi vid Lunds universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.

Peter Naredi, läkare och professor i kirurgi vid Göteborgs universitet. Representerar SSMF.

Fredrik Piehl, läkare och professor i neurologi vid Karolinska Institutet. Representerar SSMF.

Suppleanter

Malin Levin, docent i molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

Andreas Lundqvist, docent i onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

Jan Marcusson, läkare och professor i geriatrik vid Linköpings universitet. 

Isabel Gonçalves, läkare och professor i kardiologi vid Lunds universitet.

Ulf Gunnarsson, läkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.

Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Eva Särndahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Örebro universitet.

Börje Ljungberg, läkare och professor i urologi vid Umeå universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.