Herbert Olivecrona startade sitt arbete med hjälp av finansiering från SSMF. På 1930-talet var han en av världens främsta hjärnkirurger.

SSMF – 100 år av medicinsk forskning

I ett drygt sekel har vår bärande idé varit densamma. Här kan du läsa om hur sällskapet bildades och om några av våra milstolpar genom tiderna.

Det började 1919 – idén föddes ur fattigdom och misär. Sjukdomar som difteri, scharlakansfeber och lunginflammation skördade tusentals offer i Sverige. Sjukhusen var ofta fullbelagda liksom sanatorierna av tuberkulospatienter. Ute i Europa hade första världskriget lämnat fruktansvärda spår. Den ekonomiska krisen var påtaglig.

För att möta behovet av sjukvård satsade Sverige på utbildning av nya läkare och sjuksköterskor men forskningen gick under 1900-talets första decennier på sparlåga. Staten hade inga ekonomiska möjligheter att ge pengar till vetenskapen. 

Det var i det läget som en samling professorer, docenter, en före detta finansminister och tunga företrädare för näringslivet bildade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Syftet var att lyfta fram den medicinska forskningens betydelse och att samla in pengar till ny forskning.

SSMF grundades i en lokal nära Klara kyrka i centrala Stockholm den 18 oktober 1919. Initiativtagarna till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning lyckades första året få in 227 000 kronor till svensk medicinsk forskning. De pengarna, och alla de små och stora gåvor som generösa givare bidragit med sedan grundandet och fram till idag, har gjort det möjligt för SSMF att ge stöd till tusentals forskare.

Några av våra forskarstjärnor genom tiderna

Många forskare som börjat sin forskarbana med stipendier eller anslag från SSMF har senare i karriären blivit världsledande forskare och gjort betydande genombrott. 

Här är några av dem som gjort avtryck i vår historia:

Torsten Wiesel, fick som ung forskare stöd från SSMF och tilldelades 1981 Nobelpriset av Karl XVI Gustav för upptäckterna kring hur hjärnan tolkar det våra ögon ser.
Professor Margareta Blombäck (här i laberatoriet med sin make Birger Blombäck) fick finansiellt stöd från SSMF på 1950-talet. Hon lyckades framställa botemedel för två typer av blödarsjuka, en upptäckt som räddat många människors liv.
Kirurgen Herbert Olivecrona var en av de allra första som fick stöd från SSMF. Hans banbrytande metoder gjorde honom till världens främste inom operationer av hjärnan under 1930-talet.

Därför behövs SSMF idag 

SSMF har utvecklats väl under sina dryga 100 år. Vid den första stipendieutdelningen fördelades 30 000 kronor. Nu under 2020-talet  delar SSMF årligen ut runt 150 miljoner kronor i anslag till lovande forskare. Med hundra års erfarenhet blickar SSMF framåt. Vi har ambitionen och drivkraften att fortsätta stödja medicinsk forskning på bästa sätt. Behovet av ny medicinsk kunskap är lika angeläget idag som då SSMF grundades 1919. 

KUNGLIGT BESKYDD

Ända sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, grundades 1919 har det svenska kungahuset engagerat sig i forskningens framsteg. SSMF har sedan starten haft en representant från kungafamiljen som sin beskyddare. Först ut var drottning Victoria (1919-1930), följd av drottning Louise (1930-1965) och därefter kung Gustaf VI Adolf (1965-1973).

Drottning Silvia är SSMF:s nuvarande
beskyddare. 

Några betydelsefulla årtal i SSMF:s historia 

 • 1919. 18 oktober 1919 grundas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Generaldirektör Adolf af Jochnick utses till ordförande.
 • 1920. Pionjären inom neurokirurgi Herbert Olivecrona blir en av de första mottagarna av SSMF-bidrag.
 • 1929-30. Clarence Crafood får finansielltstöd från SSMF. Genomför 1945 den första lyckade större hjärtoperationen.
 • 1955. Hugo Theorell blir Nobelpristagare, tillträder 1956 som ordförande i SSMF. Torsten Wiesel får SSMF-bidrag, blir 26 år senare Nobelpristagare.
 • 1956. Margareta och Birger Blombäck får SSMF-stöd för att rena fram fibrinogen vilket möjliggör operationer av blödarsjuka.
 • 1985. För första gången får SSMF gåvor på totalt mer än 10 miljoner kronor under ett år.
 • 1989. SSMF:s tillgångar överstiger för första gången 100 miljoner kronor och blir därmed en större aktör som forskningsfinansiär. 
 • 1992. Första gången som SSMF:s postdoktorala stipendier delas ut. Dessa är på 15000 konor per månad under två år och ersätter tidigare, relativt blygsamma forskningsbidrag.
 • 2013. SSMF:s Stora Anslag, ett av Sveriges största anslag för unga forskare, instiftas.
 • 2015. Ett dubbelt rekordår. Generösa givare bidrog med 154 miljoner kronor i gåvor. SSMF betalade ut stipendier och anslag för 95 miljoner kronor.
 • 2019. SSMF fyller 100 år och firar födelsedagen med en jubileumsbankett på Nordiska Museet i Stockholm. Drottning Silvia, SSMF:s kungliga beskyddare, närvarade. 
 • 2019. SSMF instiftar ett jubileumspris på fem miljoner kronor. Den första framstående forskaren att få priset var Gonçalo Castelo Branco. 
 • 2020. Stipendier för postdoktorala studier görs om till anslag för att ge unga forskare bättre villkor och ett tryggt socialt skydd. 
 • 2022. SSMF inför ett nytt attraktivt anslag, consolidator grant, och sammanlagt delar SSMF ut runt 150 miljoner kronor till forskning årligen från år 2022.
 • 2022. Psykiatriprofessor Mikael Landén utses till mottagare av SSMF:s Jubileumspris och tar emot medalj av HM Drottningen vid en ceremoni i Stockholms konserthus.