SSMF:s idé: Medicinsk forskning, lika viktig i dag som när SSMF bildades 1919.

Lördagen den 18 oktober 1919 samlades en grupp allvarstyngda, beslutsamma herrar i ett vackert jugendhus vid Klara kyrka i Stockholm. De var alla bekymrade över tillståndet för den svenska medicinska forskningen.
I den ena vågskålen: Ett Sverige där smittsamma sjukdomar som difteri och lunginflammation skördade tusentals offer, där epidemisjukhusen ofta var helt fullbelagda och där botemedel i stort sett saknades mot många infektionssjukdomar.
I den andra vågskålen: Ett Sverige som smittats av den ekonomiska depressionen i första världskrigets spår. Den medicinska utbildningen prioriterade behovet av läkare och den medicinska forskningen hade satts på undantag.

Så föddes Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF grundades i Svenska Läkaresällskapets lokaler vid Klara kyrka i centrala Stockholm.
Image

Initiativtagarna till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), som själva var framstående representanter för svensk medicinsk forskning och näringslivet, lyckades tillsammans med andra personer samt olika företag och institutioner, redan första året få in 227 000 kronor till svensk medicinsk forskning (vilket motsvarar drygt 3,9 miljoner kronor i dagens penningvärde). De pengarna och alla de små som mycket stora gåvor som flutit in sedan dess – och den skickliga förvaltningen av alla dessa pengar – har gjort att SSMF under åren kunnat stödja tusentals unga forskare i Sverige.

Medicinska framsteg på alla områden

Många inom SSMF har själva varit framstående forskare, som professor Hugo Theorell. Nobelpristagare 1955, SSMF-ordförande 1956-1968.
Image

Tänk om grundarna av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kunde se hur världen ter sig i dag. De hade de knappt trott sina ögon. I dag har många en gång så farliga infektionssjukdomar så gott som utrotats i vår del av världen eller kan åtminstone behandlas och botas. Förklaringen är medicinsk forskning.
Bakom bättre information om smittspridning, förebyggande vaccinering, effektivare antibiotika etc ligger också tiotusentals timmars forskning.
Det samma gäller dagens möjligheter att effektivt behandla och lindra högt blodtryck, diabetes och andra kroniska sjukdomar.
För bara 50-60 år sedan beskrev läroböckerna i medicin cancer som dödlig – i dag botas merparten i Sverige som får diagnosen cancer.
Eller titta på modern kirurgi, nya narkosmetoder, förbättrad intensivvård, revolutionerande antiseptik, möjligheten att byta organ – grunden till framstegen är envisa medicinska forskare.

Dagens forskare behöver också allt stöd som de kan få

På en viktig punkt skulle SSMF:s grundare tyvärr känna igen sig. Statens anslag till forskning svarar inte mot behoven. Allt mer pengar styrs mot utveckling av redan gjorda upptäckter – för ny epokgörande grundforskning ökar behovet av kompletterande finansiering. Och att få fram finansiering av forskningen stjäl allt mer värdefull forskningstid, inte minst för de unga forskarna.

Viktig inspirationskälla

Karin Jensen, före detta SSMF-stipendiat, i dag uppmärksammad smärtforskare i Boston.
Image

SSMF är endast en liten katalysator i den medicinska forskningens gigantiska universum – men en viktig sådan.
Många som startat sin forskarbana som SSMF-stipendiater har blivit världsberömda forskare och gjort epokgörande genombrott.
Att vara SSMF-forskare har också sedan länge öppnat dörrarna för samarbetsprojekt med många av världens mest prestigefyllda forskningsinstitutioner.

Dela/spara Dela eller tipsa