Om SSMF

Här kan du läsa om allt ifrån varför och hur Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning startade och om vårt stöd till de medicinska forskarna. Läs också om hur tryggt det är att stödja SSMF, både vad gäller kontrollen av hur vi använder de gåvor vi får till hur vi behandlar din trygghet.

Svartvit bild. Stor sal full med sjuka i sängar.

”Nej, nu får det vara nog!” Så bildades SSMF

Året var 1919, och världen var i kaos. En samling professorer, docenter, en före detta finansminister och tunga företrädare för näringslivet bildade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Läs mer

henrik zetterberg i labrock sträcker sig efter flaska i labbet

SSMF:s unika idé, lika viktig i dag som 1919

Ända sedan SSMF grundades 1919 har vi varit en brygga mellan nyfikna forskare, som haft svårt att finansiera sin forskning, och de nya upptäckter som de haft en vision om att göra.

Läs mer

SSMF stödjer forskning med 80 miljoner per år

Med otillräckliga statliga anslag och minskad medicinsk forskning inom näringslivet är bidrag från privatpersoner en viktig förutsättning för att fler forskare ska fortsätta sin gärning.

Läs mer

Läs om vår tidning

”Forskning för livet” heter SSMF:s tidning. I den kan du bland annat ta del av personliga givarberättelser, få historiska tillbakablickar och möta forskarna som fått finansiering för att driva stora projekt och leda egna forskargrupper..

Läs mer

Vår verksamhetsberättelse

Här kan du dels läsa SSMF:s lättöverskådliga förenklade verksamhetsberättelse, dels den kompletta årsredovisningen.

Läs mer

Ordföranden har ordet

SSMF: s ordförande Mats Ulfendahl om vikten av grundforskning

Läs mer

Drottning Silvia med forskare som tagit emot diplom

Kungligt beskydd sedan 1919

SSMF har alltid haft en representant från kungafamiljen som sin beskyddare. Drottning Silvia är SSMF:s nuvarande beskyddare.

Läs mer

SSMF är anslutet till 90-konto

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

De väljer vilka som får SSMF-bidrag

SSMF:s granskningsnämnd gallrar fram de allra mest lovande forskningsprojekten.

Läs mer