SSMF:s unika ide är lika viktig idag som när SSMF startades 1919

Ända sedan 1919 har SSMF varit en brygga mellan nyfikna forskare och de nya upptäckter som de haft en vision om att göra.

SSMF har hela tiden lagt extra kraft på att stödja de unga forskarna. En sak är säker – man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och sin förmåga.

Generation efter generation av framgångsrika forskare har vittnat om att SSMF:s stipendier och anslag är en viktig uppmuntran – ofta till och med en förutsättning – för en ung lovande forskare att komma vidare mot de stora genombrotten.

Henrik Zetterberg på bilden är ett bra exempel. 2004 fick han ett SSMF-stipendium – i dag är han en världens ledande forskare om Alzheimers sjukdom. Så här säger Henrik om stipendiet från SSMF: ”Det var extremt viktigt för min forskning.”

Läs mer om Henrik Zetterberg och hans forskning 

Varför väljer så många  att stödja just SSMF?

ALS   ALZHEIMERS   ANOREXI   ASTMA-OCH-ALLERGI   BARNMEDICIN   CANCER   DEMENS   DIABETES   ENDOKRINOLOGI   FARMAKOLOGI   GYNEKOLOGI   HJÄRT/KÄRL   IMMUNOLOGI   INFEKTIONSMEDICIN LUFTVÄGAR/LUNGOR   MATSMÄLTNING  MIKROBIOLOGI   MS   NEUROLOGI   OBSTETRIK   ORTOPEDI   PARKINSON   PSYKIATRI   REUMATOLOGI   SMÄRTA   TROPIKMEDICIN   TUBERKULOS   TUMÖRBIOLOGI   ÅLDERSJUKDOMAR   ÖGON   ÖRON-NÄSA-HALS

1. SSMF forskar kring så gott som alla sjukdomar 

Genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) kan man inte bara stödja forskning kring en specifik sjukdom. SSMF forskar kring i stort sett alla sjukdomar, både stora folksjukdomar och mindre omskrivna men minst lika angelägna sjukdomar.

Har någon som stått dig nära gått bort i en sjukdom kring vilken du skulle vilja se mer forskning? Har du själv drabbats av någon sjukdom som du hoppas att nästa generation ska få bättre vård och behandling för än vad som finns i dag?

Donerar eller testamenterar du ett större belopp till SSMF, kan du starta en egen forskningsfond kring en sjukdom där du tycker att det känns extra angeläget med mer forskningsresurser.

SSMF är befriat från kapitalvinstskatt så din fonds medel går oavkortat till forskning kring den sjukdom som du angivit.

2. Starta gärna en egen fond

Donation Testamente

3. Låga kostnader = mer forskning

För att som ideell organisation få ett så kallat 90-konto får maximalt 25 procent av insamlade medel användas till insamlingskostnader och administration. SSMF:s omkostnader är låga och ligger avsevärt under den gränsen. SSMF:s målsättning är tydlig: Ju lägre kostnader, desto mer medicinsk forskning för våra bidragsgivares gåvor.

En gåva till SSMF kan se ut praktiskt taget hur som helst

Allt fler skänker antikviteter, smycken, konst, bilar och andra värdeföremål till SSMF. Värdeföremål som auktionshusen hjälper SSMF att omvandla till pengar till forskning. Aktier, skogsegendomar, bostadsrätter och hela fastigheter har också blivit en allt vanligare form av donation eller del av ett testamente.

Antikviteter

Kanske är det några av dina konstverk och antikviteter eller din våning som lägger grunden till nya livsavgörande genombrott i forskningen?

 Skänk vad du vill