Granskningsnämnden

 

Främre raden från vänster: Agneta Holmäng, Peter Naredi, Gunnar Schulte,  Madeleine Zetterberg, Bakre raden från vänster: Arne Östman,  Fredrik Piehl,  Stenfan Hansson,  Bo Nilsson,  Lena Jonasson,  Claes Dahlgren,  Maria Fällman. På bilden saknas:  Jan Gustafsson,  Mats Ulfendahl .
Image

SSMF:s granskningsnämnd är en vetenskaplig expertgrupp, bestående av ett 20-tal framstående docenter och professorer från landets medicinska
fakulteter samt Svenska Läkaresällskapet.

Granskningsnämnden väljer ut SSMF-stipendiaterna och forskarna efter noggrann genomgång av de ca 400 forskningsansökningar som inkommer varje år. Den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna bedöms och frågeställningar och metoder värderas.

När granskningsnämnden har gjort sitt val kan ett 40-tal unga svenska forskare ta ytterligare ett steg mot drömmen om att bidra till nya effektiva medicinska behandlingar för kommande  generationer.

SSMF:s forskningsstipendier och –tjänster tillåter forskare att i två eller fyra år, på hel- eller halvtid, forska vidare inom sina respektive områden. Många stipendiater utnyttjar delar av denna period till att gästforska i andra länder, för att hämta hem viktig kunskap till Sverige.

Granskningsnämnden består av följande ledamöter:

Ordförande

Professor Agneta Holmäng

Ordinarie ledamöter

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Professor Claes Dahlgren

KAROLINSKA INSTITUTET
Professor Arne Östman

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Professor Lena Jonasson

LUNDS UNIVERSITET
Professor Stefan Hansson

UMEÅ UNIVERSITET
Professor Maria Fällman

UPPSALA UNIVERSITET
Professor Bo Nilsson 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Professor Madeleine Zetterberg

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING
Professor Jan Gustafsson
Professor Peter Naredi
Professor Fredrik Piehl
Professor Mats Ulfendahl

VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Professor Gunnar Schulte
 

Suppleanter

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Professor Christine Wennerås

KAROLINSKA INSTITUTET
Docent Yenan Bryceson

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Professor Jan Ernerudh

LUNDS UNIVERSITET
Professor Jonas Erjefält

UMEÅ UNIVERSITET
Professor Ulf Gunnarsson

UPPSALA UNIVERSITET
Professor Aristidis Moustakas

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Professor Bo Norrving

Dela/spara Dela eller tipsa