Granskningsnämnden

 

Främre raden från vänster: Agneta Holmäng, Stefan Hansson, Torbjörn Nilsson, Claes Dahlgren. Bakre raden från vänster: Fredrik Piehl, Gunnar Schulte,  Jan Gustafsson. På bilden saknas  Lena Jonasson, Kent Lundholm, Bo Nilsson,Inger Sundström Poromaa, Mats Ulfendahl och Arne Östman
Image

SSMF:s granskningsnämnd är en vetenskaplig expertgrupp, bestående av ett 20-tal framstående docenter och professorer från landets
medicinska fakulteter samt Svenska Läkaresällskapet.

Granskningsnämnden väljer ut SSMF-stipendiaterna och forskarna efter noggrann genomgång av de ca 400 forskningsansökningar som inkommer varje år. Den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna bedöms och frågeställningar och metoder värderas.

När granskningsnämnden har gjort sitt val kan ett 50-tal unga svenska forskare ta ytterligare ett steg mot drömmen om att bidra till nya effektiva medicinska behandlingar för kommande  generationer.

SSMF:s forskningsstipendier och –tjänster tillåter forskare att i två eller tre år, på hel- eller halvtid, forska vidare inom sina respektive områden. Många stipendiater utnyttjar delar av denna period till att gästforska i andra länder, för att hämta hem viktig kunskap till Sverige.

Granskningsnämnden består av följande ledamöter:

Ordförande

Professor Agneta Holmäng

Ordinarie ledamöter

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Professor Claes Dahlgren

KAROLINSKA INSTITUTET
Professor Arne Östman

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Professor Lena Jonasson

LUNDS UNIVERSITET
Professor Stefan Hanss0n

UMEÅ UNIVERSITET
Professor Torbjörn Nilsson

UPPSALA UNIVERSITET
Professor Bo Nilsson 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Professor Inger Sundström-Poromaa

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING
Professor Jan Gustafsson
Professor Kent Lundholm
Professor Mats Ulfendahl

VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Professor Fredrik Piehl
Docent Gunnar Schulte bitr.

Suppleanter

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Professor Christine Wennerås

KAROLINSKA INSTITUTET
Docent Yenan Bryceson

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Professor Jan Ernerudh

LUNDS UNIVERSITET
Professor Jonas Erjefält

UMEÅ UNIVERSITET
Professor Malin Sund

UPPSALA UNIVERSITET
Professor Aristidis Moustakas

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Professor Bo Norrving

Dela/spara Dela eller tipsa