Postdoktorala stipendier 2016

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut s k postdoktorala stipendier för att ge unga forskare ekonomisk möjlighet att under två år ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att vinna docentkompetens.

I år har 28 unga medicinska forskare tilldelats stipendium på heltid för postdoktoral utbildning och 7 stipendier har tilldelats kliniker på halvtid under 2 år. Tack vare medel från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare har SSMF kunnat dela ut ytterligare 2 stipendier på heltid.

De 37 stipendiaterna, 21 kvinnor och 16 män, har valts ut bland 200 sökande och får tillsammans dela på drygt 28 miljoner kronor.

Läs mer om respektive stipendiats forskning under Våra stipendiater

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HELTID

ALEXANDRA ALVARSSON, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET
Kroppens sockerbalans: Fjärrstyrd modulering av glukoskänsliga nervceller i hypotalamus.

CAROLINE BERGENFELZ, INSTITUTIONEN FÖR TRANSLATIONELL MEDICIN, LUNDS UNIVERSITET.
Immunförsvarets roll vid bärarskap och sekundär lunginflammation med pneumokocker.

JULIE BIANCHI, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI-PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Rollen för Wig-1 i p53-beroende tumörsuppression.

CARL BJÖRKHOLM, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
 Ketamins snabbverkande antidepressiva effekt.

JORGE CORREIA, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Cellulära mekanismer för skelettmuskelfunktion och återuppbyggnad.

RACHEL CHEONG, INSTITUTIONEN FÖR EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP, LUNDS UNIVERSITET.
Kan hormonet Oxytocin fungera som behandling för den neurologiska sjukdomen Huntington?

TIM FIEBLINGER, INSTITUTIONEN FÖR EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP, LUNDS UNIVERSITET.
Förändringar i stödjecellernas funktion vid Parkinsons sjukdom.

ANDREAS FRICK, INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET
Hur rädsla uppkommer: en studie på serotoninsignalering och dess roll i rädsloinlärning hos tvillingar.

NIKHIL GANDASI, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK CELLBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
På jakt efter nya sätt att behandla typ 2-diabetes.

PETRA GROTH, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Ubiquitinproteiner som mål i cancerbehandling.

OLENA GRUZIEVA, INSTITUTET FÖR MILJÖMEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET.
Molekylära mekanismer för luftföroreningars hälsoeffekter hos barn.

ANDREAS HEUER, INSTITUTIONEN FÖR EXPERIMENTELL MEDICIN, LUNDS UNIVERSITET.
Finjustering av stamcellstransplantat.

LINA JONSSON, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Analys av kromosomförändringars effekter på neuropsykologi och hjärnstruktur.

MARKETA KAUCKA PETERSEN, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Hur man steg för steg återskapar ett nytt ansikte hos däggdjur – ny kunskap och ny riktning för behandling av kraniofaciala störningar.

JACOB KJELL, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET.
Reglering av fibrösa molekyler för reparation av hjärnskada.

MARTINA KLEVSTIG, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Mekanismer bakom fettutsöndring i det ischemiska hjärtat.

JAKUB KWIECINSKI, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Förebyggande av bakteriell vidhäftning i Staphylococcus aureus infektioner.

CECILIA NORDFORS, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Semliki Forest virus, en modell för cancerbehandling och vaccinutveckling.

SARA QVARLANDER, INSTITUTIONEN FÖR STRÅLNINGSVETENSKAPER, UMEÅ UNIVERSITET.
Ny individanpassad metod för förbättrad behandling av normaltryckshydrocefalus.

MATHIAS RASK-ANDERSEN, INSTITUTIONEN FÖR IMMUNOLOGI, GENETIK OCH PATOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Risken för övervikt och fetma: Interaktioner mellan genetisk variation och miljö

VOLKAN SAYIN, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Att slå ut endogena antioxidanter som behandling för lung-cancer.

RESHMA SUNDAR, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOVETENSKAP, UMEÅ UNIVERSITET.
Utveckling av genetiskt modifierade musmodeller av klarcellig njurcancer.

ANNA TÖRNQVIST, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Studier av mekanismer bakom utvecklingen av ledsjukdomen artros.

MARIA WILBE, INSTITUTIONEN FÖR IMMUNOLOGI, GENETIK OCH PATOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Genetiska studier av tidig fosterdöd – för kunskap om fosterutveckling och sjukdom.

VASILIOS ZACHARIADIS, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI OCH PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Genetiska och cellulära förändringar vid uppkomst och behandling av akut leukemi.

ANNA ZETTERQVIST, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET.
Nya verktyg för att studera uppkomstmekanismer av blodkärlssjukdom i diabetes.

XIAOLU ZHANG, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Mekanismer bakom bröstcancermetastasering.

GALINA ZHELEZNYAKOVA, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET.
Nya biomarkörer för multipel skleros.

 

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HELTID STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄSTARE

MARCUS BUGGERT, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET.
Kontroll av HIV via T-mördarceller.

FILIP MUNDT, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI OCH PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Global analys av cancersignalering med hjälp av masspektrometri.
 

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HALVTID

KARIN BLOMQVIST, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Avancerade studier av malariaparasiten Plasmodium falciparum och bakterien Streptococcus pneumoniae.

MARIA BÄCK, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN OCH HÄLSA, LINKÖPINGS UNIVERSITET.
Inflammation och fysisk ansträngning – en balansakt vid kranskärlssjukdom.

HANNA ERIKSSON, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI-PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Markörer för prognos och behandlingssvar vid aggressiv hudcancer.

TOBIAS GRANBERG, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK VETENSKAP, INTERVENTION OCH TEKNIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Avancerad bilddiagnostik vid multipel skleros.

JOHAN MÅRTENSSON, INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI, LUNDS UNIVERSITET.
Spelbaserad intervention som hjärnträning för språksvaga barn.

ALEXANDER SANTILLO, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET.
Från djupet, upp till ytan och tillbaka: talamokortikal konnektivitet hos sjukdomar i centrala nervsystemet.

LOVISA VENNSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi.

Dela/spara Dela eller tipsa