Postdoktorala stipendier 2018

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut så kallade postdoktorala stipendier för att ge unga forskare ekonomisk möjlighet att under två år ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att vinna docentkompetens.

2018 år har 25 unga medicinska forskare tilldelats stipendium på heltid för postdoktoral utbildning och 7 stipendier har tilldelats kliniker på halvtid under två år.

De 32 stipendiaterna, 14 kvinnor och 18 män, har valts ut bland 187 sökande och får tillsammans dela på drygt 28 miljoner kronor.

 

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HELTID OCH HALVTID

AXEL ABELEIN, INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Det anti-amyloida Bri2 BRICHOS proteinet – en potentiell behandlingsstrategi mot Alzheimers sjukdom.

SWAPNALI BARDE, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTET.
Neuropeptider i depression: potentiellt viktiga mål för läkemedelsutveckling.

MATTIAS BRUNSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN, UMEÅ UNIVERSITET.
Effekt av blodtryckssänkande behandling i klinisk praxis.

IGOR CERVENKA, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
PGC-1a1 proteinstabilitet som måltavla vid hälsa och sjukdom.

SHERWIN CHAN, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Upphovsmekanismer bakom artemisininresistens i malariaparasiten.

MARGIT ENDLER, INSTITUTIONEN FÖR KVINNORS OCH BARNS HÄLSA, KAROLINSKA INSTITUTET.
Nya vårdmodeller för att öka tillgången till medicinsk abort i länder med begränsad tillgång.

SEBASTIAN GIDLÖF, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, INTERVENTION OCH TEKNIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Patogenetiska studier vid hotande missfall.

AXEL HYRENIUS WITTSTEN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK GENETIK, LUNDS UNIVERSITET
Kombinatorisk identifiering och behandling av mesoteliom via syntetiska notch T celler.

EMILIA HAGMAN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK VETENSKAP, INTERVENTION OCH TEKNIK, KAROLINSKA INSTITUTET
Hur fetma bland barn och ungdomar kopplat till kardiometabol sjuklighet i ung vuxen ålder.

WEI HAN, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA  INSTITUTET.
Hjärnans åldrande och neurovaskulär koppling.

NIGEL KEE, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET.
Mekanismer för neuronal motståndskraft och sårbarhet i ALS.

NILS LANDEGREN, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
Könsbyte som modell för att förstå könsskillnader vid autoimmun sjukdom.

ANNASARA LENMAN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MIKROBIOLOGI, UMEÅ UNIVERSITET.
Molekylära mekanismer vid virusorsakad magsjukdom.

FRANK LIANG, INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Tumör-infiltrerande immunceller som biomarkör för immunoterapi mot kolorektal cancer.

LISA LIU, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI OCH PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Immunkaraktärisering av patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlas med immunterapi.

SRIKANTH, MAIRPADY SHAMBAT, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA UNIVERSITETET.

DEVENDRA KUMAR MAURYA, INSTITUTIONENK FÖR MOLEKYLÄRBIOLOGI, UMEÅ UNIVERSITET.
Identifiering av mekanismer som reglerar luktnervcellens luktkänslighet och överlevnad.

JOEL NORDIN, INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET.
Syn-Notch EV celler – mångsidiga ”CAR T” celler för leverans av cancerdödande molekyler.

SOFIA NORDLING, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK IMMUNOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Kartläggning av skillnader i blodkärlens endotelceller.

MARTIN PAUCAR, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET.
Studier av hereditära ataxier och spastiska parapareser i Sverige.

ANNA-KARIN PALM, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH MIKROBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Mekanismer bakom immunförsvarets reglering av antikroppsproducerande celler.

ISOLDE PALOMBO, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Blockering av VEGF-B signalering minskar fettackumering i lever och stoppar utvecklingen av skrumplever och levercancer.

ALEXANDRA RUNDBERG NILSSON, INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN, LUNDS UNIVERSITET.
Inflammatorisk styrning av blodstamceller.

FURQAN ALI SHAH, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Fysiokemiska grunder till benvävnads hållbarhet under åldrande och sjukdom.

SARA SHAMS, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET.
Imaging av småkärlssjukdom – kliniska följder inom stroke, demens samt vanligt åldrande.

ELIN SJÖBERG HÄGERSTRAND, INSTITUTIONEN FÖR IMMUNOLOGI, GENETIK OCH PATOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Normalisering av blodkärl för effektivare behandling av cancer.

DANIEL SOROBETEA, NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET
Döende immunceller skyddar mot bakterieinfektion.

JOANNA STRAND, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET.
Utveckling av en ny metod för behandling och diagnostik av prostatacancer.

JIE SU, INSTITUTIONEN FÖR MOLEKYLÄR BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Sensoriska celltyper som kodar för reumatoid artrit-smärta.

SJOERD, VAN DER POST, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK KEMI, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Hur reglerar fria syreradikaler stamcellsförnyelse i tjocktarmen?

ARNIKA WAGNER, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET.
Förbättring av dagens cancerterapier för att minska biverkningar hos patienter.

OLLE WERLENIUS, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Immunterapi vid kronisk myelomonocytär leukemi.

Se bilder från stipendieutdelningen här

Läs mer i detalj om de nya stipendiaterna

Dela/spara Dela eller tipsa