Integritetspolicy

Din rätt att tacka nej till marknadsföring och personanpassning
Du har rätt att avsäga dig all direkt marknadsföring och all automatisk personanpassning. Kontakta oss via info [at] ssmf.se eller 08-33 50 61.

Vilken information samlar vi in?

När du beställer information:
Person- och kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer

När du ger gåvor:
• Person- och kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
• Bankkontonummer för autogiro
• Betalkortnummer för kortbetalningar
• Information om gjorda betalningar (till exempel kortbetalningar) från betalleverantörer
• Annan eventuell information som du lämnar till oss

När du vill testamentera till oss:
• Person- och kontaktinformation som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
• I förekommande fall original eller kopia av testamente och andra eventuella upplysningar som du lämnar till oss om ditt önskade testamente.

Om du anmält att du vill testamentera till oss tar vi inte automatiskt bort din information.

• Information som vi skapar själva
• Indelning av vår databas i olika typer av personer, segment och grupper 
• Minnesanteckningar från när vi är i kontakt med dig

Vad gör vi med din information?

Vi behandlar din information till följande ändamål:

1)      Behandlar din gåva eller beställning. Vi skickar till exempel ut inbetalningskort och skriver ut minnesblad, registrerar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen och en av våra tjänsteleverantörer behandlar kortbetalningar.

2)      Hanterar ditt önskemål att testamentera till oss. Om du vill testamentera till oss registrerar vi uppgifter om detta och kan också på din begäran förvara ditt testamente.

3)      Gör postala utskick. Exempelvis distribution av vår vetenskapliga tidning Forskarnas Nyheter och SSM:s verksamhetsberättelse, tackbrev, eventuella insamlingsbrev och enkäter. För postala utskicka och enkäter används delvis externa tjänsteleverantörer.

4)      Följer tillämplig lag. Information om beställningar används till som underlag till bokföring. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.

När tas din information bort?

Om inte annat angivits under rubriken ”Vilken information samlar vi in?” tar vi bort din information i vårt adress-system fyra år efter senaste kontakten som vi haft med dig, senaste gåvan som vi fått från dig eller senaste beställning som du gjort av till exempel en broschyr. Din person- och kontaktinformation raderas i ekonomisystemet senast sju år efter att du givit gåvor.

Vilka är dina rättigheter?

• Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta SSMF:s kansli på info [at] ssmf.se eller 08-33 50 61 för att vi ska kunna korrigera informationen.
• Du har rätt att få tillgång till din information. För att få tillgång till den information som vi har om dig vänligen kontakta SSMF:s kansli på info [at] ssmf.se eller 08-33 50 61.
• Du har rätt att invända mot vår behandling av din information. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta vårt kansli.
• Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.
• Du har rätt att begära att din information raderas. För att begära att din information raderas vänligen kontakta vårt kansli.
• Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta vårt kansli.
• Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.
 

Dela/spara Dela eller tipsa