Diplomutdelning 2015

69 miljoner till 50 unga forskare

Mottagare av diplom 2015
Översta raden: Elin Thysell och Johan Ankarklev, nya SSMF-stipendiater. Nedre raden: Erik Norberg, ny SSMF-forskare, och Qiaolin Deng, mottagare av SSMF:s Stora Anslag.

30 september 2015 delade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) ut ett rekordbelopp till unga svenska forskare.  36 SSMF-stipen-diater, sex SSMF-forskare och åtta mottagare av SSMF:s Stora Anslaget fick dela på totalt 69 miljoner kronor.

Diplomutdelningen ägde rum i Svenska Läkaresällskapets anrika lokaler i centrala Stockholm.

SSMF:s ordförande, professor Göran Magnusson hälsade välkommen till ”En inspirerande eftermiddag”, som inleddes med att professor Inger Sundström Poromaa, talade om ”Från SSMF-stipendiat till professor – hur gick det till. Sedan vidtog prisutdelning, mingel och buffé.
 

SSMF stipendiater, forskare, mottagare av SSMFs Stora Anslag 2015

Så här många av årets nya SSMF-stipendiater, SSMF-forskare och mottagare av SSMF:s Stora Anslag hade tillfälle att vara med i Stockholm den 30 september 2015. 

Personliga presentationer av årets pristagare

Dela/spara Dela eller tipsa