Diplomutdelning 2016

76 miljoner till 45 unga forskare

Mottagare av diplom 2016
Några diplommottagare: I översta raden Lina Jonsson och Andreas Frick, nya SSMF-stipendiater. Nedre raden: Johan Hartman och Emma Börgeson, mottagare av SSMF:s Stora Anslag.

Den 4 oktober 2016 delade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) ut ett rekordbelopp till unga svenska forskare. 37 SSMF-stipendiater och åtta mottagare av SSMF:s Stora Anslag fick dela på totalt 76 miljoner kronor.

Diplomutdelningen ägde rum i Svenska Läkaresällskapets anrika lokaler i centrala Stockholm, där SSMF en gång grundades.

SSMF:s nye ordförande, professor Mats Ulfendahl, hälsade välkommen till ”En inspirerande eftermiddag”, som inleddes med att Maarten de Château berättade om sin resa från SSMF-stipendiat till framgångsrik medicinsk entreprenör. Sedan vidtog prisutdelning, mingel och buffé.

SSMF stipendiater, forskare, mottagare av SSMFs Stora Anslag 2016

Här är alla SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag som deltog vid diplomutdelningen den 4 oktober (inom parentes namnen på icke närvarande stipendiater/anslagsmottagare som representerades med en bild). Nedre raden från vänster: Lina Jonsson (med Jakub Kwiecinski), Marketa Kaucka Petersen (med Tim Fieblinger), Martina Klevstig, Xiaolu Zhang (med Filip Mundt), Nikhil Gandasi (med Anna Zetterqvist), Cheong Rachel (med Alexandra Alvarsson), SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl. Emma Börgeson, Olena Gruzieva (med Lovisa Vennström), Sara Mangsbo (med Maria Genander), Cecilia Nordfors (med Volkan Sayin) och Reshma Sundar (med Sara Qvarlander). Övre raden från vänster: Andreas Frick (med Alexander Santillo), Mathias Rask-Andersen, Anders Wittrup, Johan Hartman (med Julie Bianchi), Maria Bäck (med Carl Björkholm), Hanna Eriksson, Jorge Correia, Sara Liin (med Marcus Buggert), Johan Mårtensson, Andreas Heuer (med Josef Davidsson), Anna Törnqvist, Galina Zheleznyakova (med Karin Blomqvist), Jacob Kjell (med Maria Wilbe), Tobias Granberg, Mattias Carlsten (med Petra Groth), Vasilios Zachariadis (med Caroline Bergenfeltz).

Personliga presentationer av årets pristagare

Dela/spara Dela eller tipsa