SSMF:s diplomutdelning 2017

80 miljoner till 42 unga forskare

Mottagare av diplom 2017
Efter att bl.a. Maria Peleli fått diplom av SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl och Lisa Westerberg hållit ett uppskattat föredrag avslutades dagen med mingel med kollegor, anhöriga och en del av SSMF:s bidragsgivare.

Den 26 september 2017 belönade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 34 nya SSMF-stipendiater och åtta mottagare av SSMF:s Stora Anslag med totalt närmare 80 miljoner kronor. Ceremonin leddes av professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF.

Tema ”En inspirerande eftermiddag” stämde väl in på docent Lisa Wester-bergs föredrag ”Alltid i rörelse, aldrig stilla” som handlade om både immun-försvaret och forskarkarriären.

Inspirationen fortsatte under det mingel och den buffé som avslutade eftermiddagen i Svenska Läkare-sällskapets anrika lokaler där SSMF en gång grundades.

SSMF stipendiater, forskare, mottagare av SSMFs Stora Anslag 2017

Här är de SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag som hade tillfälle att deltaga i 2017 års diplomceremoni den 26 september 2017. Undre raden, från vänster: Johan Ankarklev, Andreas Björklund, Ferdinand von Walden, Jacob Wikström, Gunnar Schulte (vetenskaplig sekreterare SSMF), Mats Ulfendahl (ordförande SSMF), Mohamed Altai, Brent Page, Kaisa Thorell och Marc Panas. Övre raden, från vänster: Hildur Helgadottir, Peter Ueda, Magdalena Claeson, Marie-Therese Vinnars, Sophie Petropoulos, Shawon Gupta, Maria Peleli, Melissa Borg, Julio Aguila, Sara Garcia-Ptacek, Jenny Hesson, Daniel Andersson, Andreas Edsfeldt, Anders Näsman och Christofer Juhlin.

Dela/spara Dela eller tipsa