SSMF:s diplomutdelning 2018

75 miljoner till 40 unga forskare

Den 26 september 2017 belönade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 32 nya SSMF-stipendiater och åtta mottagare av SSMF:s Stora Anslag med totalt över 75 miljoner kronor. Ceremonin leddes av professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF.

Emma Börgeson, som själv fick SSMF:s Stora Anslag 2015, höll ett uppskattat föredrag som anslöt väl till ceremonins tema"En inspirerande eftermiddag".

Inspirationen fortsatte under det mingel och den buffé som avslutade eftermiddagen i Svenska Läkaresällskapets anrika lokaler där SSMF grundades för snart 100 år sedan.

Här är de SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag som hade tillfälle att deltaga i SSMF:s diplomceremoni den 26 september 2018. Undre raden, från vänster: Sebastian Gidlöf, Hanna Brauner, Nils Landegren, Ziad Hijazi, Mats Ulfendahl (ordförande SSMF), Gunnar Schulte (vetenskaplig sekreterare SSMF), Mattias Brunström, Lisa Liu, Wei Han, Gustaf Christoffersson. Övre raden från vänster: Devendra Kumar Maurya, Axel Abelein, Igor Cervenka, Joanna Strand, Paulina Wanrooij, Furqan Ali Shah, Swapnali Barde, Jie Su, Isolde Palombo, Sherwin Shah, Thaher Pelaseyed, Martin Paucar, Emilia Hagman och Magnus Ekström.

SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl och SSMF:s vetenskaplige sekreterare Gunnar Schulte hälsade välkommen till "En inspirerande eftermiddag".

Emma Börgeson talade om "Inflammationens roll i fetma-relaterade sjukdomar – en spännande forskningsresa från mus till människa".

Nyblivna stipendiaterna Sebastian Gidlöf och Lisa Liu från Karolinska Institutet.

Förre SSMF-ordföranden Göran Magnusson med tidigare stipendiaterna Henrik Norberg och Helin Vakifametoglu Norberg.

Fler nyblivna stipendiater: Nils Landegren och Axel Abelein.

Thaher Pelaseyeds dotter Soraya följde med när pappa fick SSMF:s Stora Anslag.

SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl, till höger, med styrelsekollegorna Kerstin Nilsson och Bertil Hult, SSMF:s nytillträdde skattmästare.

Donatorn och före detta läkaren Anita Mellström Berniker syntes i vimlet med Bengt Telland, tidigare skattmästare inom SSMF och intendent vid hovet.

Dagens föredragshållare Emma Börgeson slog sig vant ner vid flygeln (se annonsen med Emma och hennes flygel) runt vilken Thaher Pelaseyed, Emilia Hagman och Paulina Wanrooij samlats.

Dela/spara Dela eller tipsa