SSMF:s Stora Anslag 2016

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning finansierar fr o m 2013 ett nytt viktigt forskningsstöd: SSMF:s stora anslag - Etableringsstöd för yngre forskare.

2016 års etableringsstöd har även i år tilldelats fyra unga medicinska forskare på heltid och fyra på halvtid. En kvinna och sju män har valts ut bland totalt 161 sökanden. De får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de två första årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning d v s totalt 48 miljoner kronor.

Heltid

JOHAN ANKARKLEV, INSTITUTIONEN FÖR MOLEKYLÄR BIOVETENSKAP, WENNER-GRENINSTITUTET, STOCKHOLMS UNIVERSITET.
Singel-cell teknologi för att öka förståelsen av transmissions- och infektionsstadierna i malaria. Läs mer här!

JOAKIM ESBJÖRNSSON, INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN LUND, LUNDS UNIVERSITET.
Hur bestäms sjukdomsförloppet i en HIV-infektion? Läs mer här!

BRENT PAGE, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH BIOFYSIK, KAROLINSKA INSTITUTET.
Kartläggning av STAT3 hämning och utveckling av STAT3 målinriktade anticancermedel med stöd av kemisk biologi. Läs mer här!

SOPHIE PETROPOULOS, INSTITUTIONEN FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Exponering mot det växande embryot: Att omprogrammera vår Future Generation Läs mer här!

Halvtid

DANIEL ANDERSSON, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Mekanistiska studier på hjärtsvikt vid reumatoid artrit. Läs mer här!

ANDREAS EDSFELDT, INSTITUTIONER FÖR KLINISKA VETENSKAPER MALMÖ, LUNDS UNIVERSITET
Nedsatt inflammatorisk utläkning och vävnadsläkning som bidragande faktorer till vulnerabla aterosklerotiska plack hos patienter med diabetes. Läs mer här!

CHRISTOFER JUHLIN, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI OCH PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET.
Helgenom-sekvensering av sköldkörtelcancer: en väg mot förbättrad diagnostik, prognostik och behandling. Läs mer här!

JAKOB WIKSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
Mitokondriers roll i sårläkning. Läs mer här!
 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa