SSMF:s Stora Anslag 2017

SSMF:s Stora Anslag är ett av Sveriges största etableringsstöd för unga forskare. Det har även i år tilldelats fyra unga medicinska forskare på heltid och fyra på halvtid. Tre kvinnor och fem män har valts ut bland totalt 135 sökanden. De får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de två första årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning d v s totalt 48 miljoner kronor.

Heltid

GUSTAF CHRISTOFFERSSON, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK CELLBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET

Lokal immunreglering vid diabetes typ 1 genom interaktioner mellan nerver och immunceller. 

FEMKE HEINDRYCKX, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK CELLBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET

Endoplasmatiskt retikulum stress i hepatocellulär cancer.

THAHER PELASEYED, INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Transmembranösa muciners roll i tarmcellers skydd mot bakteriella infektioner.

PAULINA WANROOIJ, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK KEMI OCH BIOFYSIK, UMEÅ UNIVERSITET

Hur upptäcker cellen defekter i mitokondriell DNA för att förhindra genomisk instabilitet och sjukdom?

Halvtid

HANNA BRAUNER, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET

SLE och lymfon - studier av uppkomstmekanismer, prognostiska faktorer och immunologisk anti-tumör-aktivitet.

MAGNUS EKSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET

Dyspné: Orsaker, mätning och behandling.

MARCO GERLING, INSTITUTIONER FÖR BIOVETENSKAPER OCH NÄRINGSLÄRA, KAROLINSKA INSTITUTET

Interaktioner mellan tumörceller och bindvävsceller i levermetastaser av kolorektalcancer.

ZIAD HIJAZI, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSKA VETENSKAPER, UPPSALA UNIVERSITET

Biomarkör-baserad precisionsmedicin vid förmaksflimmer - utvärdering av nya riskmodeller för strokeförebyggande behandling och explorativa biomarköranalyser vid förmaksflimmer.
 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa