SSMF:s Stora Anslag 2018

SSMF:s Stora Anslag är ett av Sveriges största etableringsstöd för unga forskare. Det har även i år tilldelats fyra unga medicinska forskare på heltid och fyra på halvtid. Tre kvinnor och fem män har valts ut bland totalt 135 sökanden. De får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de två första årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning d v s totalt 48 miljoner kronor.

Heltid

JONATHAN CEDERNAES, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSKA VETENSKAPER, UPPSALA UNIVERSITET.
Dygnsrytm-interventioner för att identifiera genetiska och molekylära vävnadsspecifika mekanismer för att förbättra metabol integritet hos friska och metabolt sjuka människor.

HELENA PERSSON, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET.
Omvärdering av ”tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska effekter.

VOLKAN SAYIN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
En precisionsmedicinplattform för att definiera nya redoxberoende metaboliska måltavlor för behandling av lungcancer.

HELEN WANG, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH MIKROBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.
Genmultiplicering – en ny regulatorisk mekanism i patogena bakterier.

Halvtid

OLA ANDERSSON, INSTITUTIONEN FÖR KVINNORS OCH BARNS HÄLSA – INTERNATIONELL MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRD, LUNDS UNIVERSITET.
Effekter av att vänta med att klippa av navelsträngen hos barn som behöver återupplivning vid födelsen.

HELENA FILIPSSON NYSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR INTERNMEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Den autoimmuna hjärnan – ett nytt koncept vid Graves sjukdom.

BJÖRN REDFORS, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET.
Ett nytt perspektiv på myokardiell stunning vid akut ischemisk hjärtsvikt – Mekanismer och prognostisk betydelse.

JOHAN ZELANO, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Biomarkörer för och förbättrad behandling av förvärvade epilepsi.

 

Dela/spara Dela eller tipsa