Ordföranden har ordet

Professor Mats Ulfendahl ordförande
Image

Framgångsrika företag satsar långsiktigt och strategiskt på FoU, forskning och utveckling. När det gäller samhällets satsningar på vår framtida hälsa ser det tyvärr mycket sämre ut. I Sverige lägger vi 11% av bruttonationalprodukten på hälso- och sjukvård men endast 0,2% på medicinsk forskning! Att lägga mer pengar på att behandla sjukdomar istället för att stödja forskning som faktiskt bota dem är i längden inte en hållbar strategi. För att möta de ökande kostnaderna för hälso- och sjukvård men också för att behandlingar och mediciner krävs att vi investerar i forskning.

Tyvärr är resurserna för forskning otillräckliga. Här fyller Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) en mycket viktig uppgift genom att aktivt stödja forskning som annars skulle haft svårt att bedrivas. SSMF fokuserar på yngre forskare tidigt i karriären, en grupp som är av fundamental betydelse för att svensk forskning ska vara stark och bidra till hälsa och välbefinnande också i framtiden. De unga forskare, som i hård konkurrens får ett bidrag från SSMF, uppvisar en imponerande och inspirerande vilja att lösa viktiga medicinska frågor. SSMF vill ge de här forskarna en möjlighet att driva projekt som de brinner för och inte låta sig styras av var det finns tillgängliga forskningsmedel.

I snart hundra år har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning bidragit till att utveckla och stärka svensk forskning. I grunden handlar detta om att verkställa ett långsiktigt uppdrag: ett uppdrag från de enskilda individer som väljer att använda SSMF för att ge sitt stöd till forskning som ger ny kunskap och ökade möjligheter att ta effektiva behandlingsmetoder. Genom gåvor och testamentariska förordnanden har privatpersoner, allt sedan 1919, ställt medel till SSMF:s förfogande för att aktivt stödja svenska forskare inom medicin och hälsa. Jag känner en mycket stor ödmjukhet inför den stora generositet och starka vilja att dela med sig som väldigt många människor visar genom sina bidrag. Genom att tillsammans stödja medicinsk forskning investerar vi i ny kunskap, en effektivare vård och ett bättre samhälle för kommande generationer.

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa