Så organiseras arbetet i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning