Årsredovisning 2017 för
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

År 2017 delade SSMF ut 63,3 miljoner till medicinsk forskning

SSMF stödde totalt cirka 150 forskare, inklusive tidigare års pågående stipendier och anslag

Generösa givare bidrog med 42 miljoner kronor

SSMF:s omkostnader låg långt under gränsen för kraven för ett 90-konto

SSMF:s värdepappersportfölj steg med 149 miljoner till 2,335 miljarder kronor

Här nedanför kan du dels läsa SSMF:s lättöverskådliga förenklade verksamhetsberättelse, dels den kompletta årsredovisningen.

I den förenklade verksamhetsberättelsen hittar du förutom nyckeltal, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse även en presentation av årets SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag, en artikel om SSMF:s forskningsområden, ett möte med en av SSMF:s donatorer och en intervju med SSMF:s avgående skattmästare Lars Bertmar.

I den kompletta årsredovisningen återfinns förvaltningsberättelse inklusive flerårsöversikter av intäkter och kostnader och resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

 

Förenklad verksamhetsberättelse

2017

 Ladda ner och läs

Beställ i tryckt form

Framsida verksamhetsberättelse 2017

Komplett årsredovisning

2017

Ladda ner och läs

Tidigare års verksamhetsberättelser

Ladda ner dem här