Årsredovisning 2018 för
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Under 2018 delade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut 81,8 miljoner kronor till medicinsk forskning i form av SSMF-stipendier och SSMF:s Stora Anslag.

Medräknat tidigare års pågående stipendier och anslag stödde SSMF under 2018 totalt cirka 140 forskare.

Här nedanför kan du dels läsa SSMF:s lättöverskådliga förenklade verksamhetsberättelse, dels den kompletta årsredovisningen.

I den förenklade verksamhetsberättelsen hittar du förutom nyckeltal, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse även en presentation av årets SSMF-stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag, en artikel om SSMF:s forskningsområden, ett möte med en av SSMF:s donatorer och en intervju med SSMF:s avgående skattmästare Lars Bertmar.

I den kompletta årsredovisningen återfinns förvaltningsberättelse inklusive flerårsöversikter av intäkter och kostnader och resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse

2018

 Ladda ner och läs

Beställ i tryckt form

SSMF Verksamhetsberättelse 2018 - förstasida

Komplett årsredovisning

2018

Ladda ner och läs

Tidigare års verksamhetsberättelser

Ladda ner dem här