Granskningsnämnden

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF:s granskningsnämnd. Främre raden från vänster: Agneta Holmäng, Maria Fällman. Mittenraden från vänster: Peter Naredi, Fredrik Piehl, Claes Dahlgren. Bakre raden från vänster: Gunnar Schulte, Jan Gustafsson, Stefan Hansson. På bilden saknas: Arne Östman, Mats Ulfendahl, Mona Landin-Olsson, Bo Nilsson.

SSMF:s granskningsnämnd 2019. Främre raden från vänster: Agneta Holmäng, Maria Fällman. Mittenraden från vänster: Peter Naredi, Fredrik Piehl, Claes Dahlgren. Bakre raden från vänster: Gunnar Schulte, Jan Gustafsson, Stefan Hansson. På bilden saknas: Arne Östman, Mats Ulfendahl, Mona Landin-Olsson, Bo Nilsson.

SSMF:s granskningsnämnd är en vetenskaplig expertgrupp, bestående av framstående professorer och docenter från landets medicinska fakulteter, Svenska Läkaresällskapet, samt SSMF.

Bedömer vetenskaplig kvalitet

Granskningsnämnden väljer ut SSMF-stipendiaterna och mottagarna av SSMF:s Stora Anslag efter noggrann genomgång av de ca 400 forskningsansökningar som inkommer varje år. Den vetenskapliga kvaliteten i projektbeskrivningarna bedöms och frågeställningar och metoder värderas. Vill du veta hur de mest lovande projekten och forskarna väljs ut? Det berättar granskningsnämndens ordförande Agneta Holmäng här.

Läs intervjun med Agneta Holmäng

Ledamöter i granskningsnämnden

Ordförande

Professor Agneta Holmäng, Göteborgs universitet

Vetenskaplig sekreterare

Professor Gunnar Schulte, Karolinska Institutet

Ordinarie ledamöter

Göteborgs universitet
Professor Claes Dahlgren

Karolinska institutet
Professor Arne Östman

Linköpings universitet
Professor Marie Löf

Lunds universitet
Professor Johan Jakobsson

Umeå universitet
Professor Maria Fällman

Uppsala universitet
Professor Bo Nilsson

Svenska Läkaresällskapet
Professor Mona Landin-Olsson

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF

Professor Peter Naredi
Professor Fredrik Piehl
Professor Mats Ulfendahl

Suppleanter

Göteborgs universitet
Docent Malin Levin

Karolinska institutet
Vakant

Linköpings universitet
Professor Jan Marcusson

Lunds universitet
Professor Isabel Goncalves

Umeå universitet
Professor Ulf Gunnarsson

Uppsala universitet
Professor Aristidis Moustakas

Svenska Läkaresällskapet
Professor Börje Ljungberg