Årsmötesprotokoll 2018

Ordinarie årsmöte ägde rum den 15 maj 2020, per capsulam.

LADDA NED ÅRSMÖTESPROTOKOLL_2020.PDF