Placeringsreglemente

Placeringsreglementet avser att närmare bestämma förutsättningarna och villkoren för förvaltningen av de tillgångar som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning med anslutna stiftelser förfogar över.

Placeringsreglementet skall även fungera som grundläggande regelsystem i det dagliga arbetet för de personer, inom och utanför SSMF, som arbetar med placeringarna i portföljen.

Det nu gällande placeringsreglementet antogs den 17 april 2020.

LADDA NER SOM PDF