Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning idag

Stödjer forskning med 80 miljoner per år

Daniel Espes i laboratorium. Kvällsmörkt.

2019 är det 100 år sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, tillsammans med generösa bidragsgivare började stödja den medicinska forskningen. Under de gångna hundra åren har SSMF blivit en allt viktigare förutsättning för unga vetgiriga forskare att lyckas i sitt sökande efter nya avgörande genombrott – och på så sätt skapa bättre vård och effektivare mediciner och dessutom bidra att hålla den svenska medicinska forskningen på en hög internationell nivå.

SSMF:s roll i dag är lika viktig som när SSMF:s grundades och tyvärr av ungefär samma skäl.

Eftersom statens anslag inte räcker till tvingas många forskare – inte minst de unga forskarna – att stundtals lägga nästan lika mycket energi på att söka anslag till sin forskning som på själva forskningen.

Därför är SSMF:s främsta målsättning att se till att fortsätta ge unga lovande forskare möjlighet att utveckla sina egna forskningslinjer i jakt på de stora genombrott som de brinner för. För en sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre, erfaren forskare om man inte tidigt får tillfälle att testa sina idéer och sin förmåga.

Under 100 år har SSMF hjälpt till att göra Sverige friskare genom att ge en karriärskjuts till totalt fler än 5 500 unga forskare.

När vi nu går in i 100 nya år, hoppas vi kunna fortsätta hjälpa de unga forskarna att göra avtryck i den svenska medicinska historien. De senaste åren har SSMF kunna finansiera forskning kring ett stort antal sjukdomar med över 80 miljoner kronor. Med generösa givares hjälp hoppas vi kunna öka stödet till ännu fler lovande forskarna.