SSMF:s Fonder och Stiftelser

Med pengarna från över 200 olika fonder kan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) stödja viktiga forskningsprojekt både kring Sveriges stora folksjukdomar och kring andra angelägna, men mindre uppmärksammade sjukdomar.

Medel som skänks utan speciella önskemål förvaltas i SSMF:s Grundfond. Gåvor till följande forskningsområden förvaltas i särskilda fonder:

 • Andningsorganens sjukdomar
 • Barnsjukdomar
 • Blodsjukdomar
 • Diabetes
 • Hjärt & kärlsjukdomar
 • Mag- & tarmkanalens sjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sinnesorganen – främst tinnitus och yrsel
 • Smärtforskning
 • Tumörsjukdomar
 • Åldersrelaterade sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Fonder startade av donatorer

Du kan också bilda din egen forskningsfond med ett större engångsbelopp för forskning kring den eller de sjukdomar där du tycker att det vore angeläget med mer forskning. Du kan namnge fonden efter dig själv eller en nära anhörig, kanske någon som gått bort i just den sjukdomen där det behövs forskning. Flera donatorer har under SSMF:s hundraåriga historia gjort just detta. Dessa fonder listas nedan.

 • 1952 ÅRS DONATIONSFOND
 • HARRY, HELGA OCH ROLF ADLERWALTS MINNESFOND – hjärnforskning (restless legs)
 • MADELEINE OCH HILDING AGRELLS FOND – hjärta, syn
 • ASTRID OCH STIG ALMERS MINNESFOND
 • BIRGITTA & KARL-GÖSTA ALVFORS FOND – cancerforskning
 • STIFTELSEN BRITTA OCH ANDERS AMNÉUS FOND – hjärnforskning
 • STIFTELSEN ANDERS ERLING ANDERSSONS MINNESFOND – cancer, hjärt-kärl- och andra svåra sjukdomar
 • BIRGER ANDERSSONS MINNESFOND – cancerforskning
 • CARIN ANDERSSONS MINNESFOND – psykiatri, hjärnsjukdomar, Alzheimer, demens
 • GUDRUN OCH INGVAR ANDERSSONS FOND – psykiatrisk forskning
 • LISA OCH EVERT ANDERSSONS FOND – hjärtsjukdomar, cancer
 • MARY-ANN OCH GÖRAN ANDERSSONS MINNESFOND – hjärt-kärl, ögon och allergisjukdomar
 • VERNER ANDERSSONS FOND – cancerforskning
 • STIFTELSEN ASTRAS FORSKNINGSFOND – medicinsk forskning inom läkemedelsområdet med särskild tonvikt på främjande av samarbetet mellan universitet och industri
 • STIFTELSEN ELIAS BENGTSSONS FOND – vetenskaplig forskning rörande tropikmedicinska sjukdomar
 • STIFTELSEN GUNVOR OCH OLLE BERGS MINNESFOND – främst lungcancer
 • ERIK BERGENSKOGS FOND – forskning inom psykiatrin
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH GÖRAN BERGENSTRÅHLES FOND – främst cancersjukdomar
 • STIFTELSEN SIGVARD BERGHOLTZ MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • INGA OCH WILLIAM BERGMANS FOND – ögonsjukdomar, främst gula fläcken
 • RUTH OCH MAURITZ BERGSTRÖMS MINNESFOND
 • ORIAN BERNIKERS & ANITA MELLSTRÖM BERNIKERS GÅVOFOND – cancer- och arthrossjukdomar
 • ARNE BERNTSSONS MINNESFOND
 • BRÖDERNA LARS & OLLE BILLSTRÖMS FOND – cancer
 • GUNNAR BODINS MINNESFOND – AL amyloidos
 • BIRGITT & ERIK BROSTRÖMS FOND – neurologisk forskning främst MS
 • ULLA-BRITTA BRUNNHAGES FOND – psykiatriska sjukdomar
 • GÖSTA BYSTEDTS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • FLORENCE OCH GUNNAR CARLESONS MINNESFOND – i första hand LHON och andra mitokondriella sjukdomar. I andra hand Alzheimer, cancer
 • SVEN OCH KERSTIN CARLSUNDS DONATIONSFOND -hjärt- och lungsjukdomar
 • MARIANNE DAHLS FOND – hjärnans sjukdomar
 • VERA DEGERSTEDTS FOND – bältros och relaterade sjukdomar
 • ANNA-MÄRTA EGELIUS FOND – lung- och hjärtsjukdomar
 • JOHAN EGELIUS FOND – hjärnans sjukdomar främst stroke
 • NILS EGELIUS MINNESFOND – smärta och reumatologi
 • STIFTELSEN LEILA OCH BERTIL EHRENGRENS MINNESFOND – epilepsi
 • STIFTELSEN FRITHIOF OCH INGA-LISA EKSTEDTS DONATIONSFOND – astma- och allergisjukdomar
 • OVE EKSTRÖMS FOND – matsmältningsorganens sjukdomar samt hjärt- och blodtryckssjukdomar
 • PELLE ELFSTRÖMS MINNESFOND – hjärntumörer
 • FONDEN FÖR ENDOMETRIOSFORSKNING
 • ESTER OCH EINAR ERIKSSONS MINNESFOND
 • MACIEJ ERIKSSONS MINNESFOND – Hodgkins sjukdom
 • ESEBO GÅVOFOND – barnsjukdomar
 • TOM OCH GUN FLENSBERGS MINNESFOND – neurologi
 • STIFTELSEN STIG FORSBERGS MINNESFOND – psykiska sjukdomar (främst manlig forskare)
 • STIFTELSEN ELSA FRANZÉNS FOND – smärtforskning
 • FYRA SYSKONS FOND – ögonsjukdomar, i första hand grön starr
 • BIRGITTA OCH LARS E. GOSSNERS MINNESFOND – cancer-hjärt-kärl-njursjukdomar
 • GUNVOR OCH OLLE GRUFMANS FOND – inflammatoriska öron-, näs- och halssjukdomar
 • AISA OCH PER OLOF GUNNARSSONS MINNESFOND – hjärntumörer främst von Hippel-Lindaus sjukdom
 • MILDRED OCH KNUT GUSTAFSSONS MINNESFOND – geriatriska sjukdomar
 • STIFTELSEN INGA LISA OCH LARS GYLLENSTENS FOND – neurologisk forskning
 • STIFTELSEN SYSKONEN JAN OCH ELISABETH GYLLENSTIERNAS FOND – neurokirurgisk forskning
 • ARVID GÖRANSSONS STIFTELSE – hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom, Linköpings Universitet prioriteras
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE ANNA-LISA HALLQVIST-HOLSTS MINNESFOND – reumatism speciellt reumatoid artrit hos kvinnor
 • SVEN HAMMARGRENS FOND – Parkinsons sjukdom, hjärt-kärlsjukdomar samt cancer
 • BIRGIT HANSSON PALMGRENS FOND – ögonsjukdomar
 • VICTORIA OCH ERIC HARBERGS FOND – främst rörande ledgångsreumatism och närbesläktade sjukdomar
 • AUGUST OCH THÉRÈSE HAZELIUS FOND
 • STIFTELSEN MARGIT HEDERBERGS MINNESFOND – hjärt- och kärlsjukdomar
 • EVA HEINRICIS MINNESFOND – barnsjukdomar
 • BIRGER OCH ULLA HELLGÅRDS DONATIONSFOND – för forskning om hjärnan i första hand stroke, men även ögonsjukdomen glaukom
 • STIFTELSEN ALBERT HELLSTRÖMS FOND – forskning till fromma för handikappade
 • HEMTORPSFONDEN – diabetes hos barn
 • GUNNAR HENSMARS FOND
 • STIFTELSEN ROLAND HOLLSTENS DONATIONSFOND – luftvägs- och lungsjukdomar
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE FILIP HOLSTS OCH GUNILLA HOLSTS MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar hos män samt högt blodtryck hos yngre kvinnor
 • MAJ-BRITT HULTÉN-NOSSLINS OCH BERTIL NOSSLINS MINNESFOND – gula fläcken samt Alzheimers sjukdom
 • RICHARD HEINZ HUNGERS FOND – reumatiska sjukdomar
 • LOUISE HÅKANSSONS CANCERFOND – cancersjukdomar
 • STIG OCH KARIN IRVALLS DONATIONSFOND – allergiska åkommor och ögonsjukdomar
 • STIFTELSEN GÖTE OCH KARIN IVERSTAMS MINNESFOND – hjärt-kärlsjukdomar, barncancer
 • ANNA-LISA OCH HERBERT JANSSONS MINNESFOND – hjärt-lungsjukdomar
 • STIFTELSEN ERNST OCH MARTHA JANSONS FOND
 • STIFTELSEN KARIN OCH GULLAN JANSSONS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN ELSA OCH ARNE JARLEFORS FOND – i första hand tuberkulos och reumatism
 • MARGOT OCH ÅKE JEPPSSONS MINNESFOND – åldrandets sjukdomar
 • GÖSTA WALDERMAR JILKÉNS FORSKNINGSFOND – främst rörande hjärt- och kärlsjukdom samt utveckling av tekniska hjälpmedel vid densamma
 • PER GUNNAR JOHANSSONS MINNESFOND – neurologiska sjukdomar av typ muskeldystrofi
 • RAGNHILD OCH STIG JONSONS FOND – hjärt-lung-, cancer- och njursjukdomar
 • ANDERS OCH LYDIA JONSSONS SAMT LILLY OCH TORE LINDGRENS DONATIONSFOND
 • TORD JÖNSSONS FOND – åldersrelaterade hjärn- och ögonsjukdomar samt migrän
 • SIF OCH PATRIC KALLINGS FOND – hjärnans sjukdomar
 • FAMILJEN KALLNERS MINNESFOND – internmedicin och klinisk endokrinologi
 • STIFTELSEN TATJANA OCH JACOB KAMRAS FORSKNINGSFOND – folksjukdomarna, företrädesvis cancer
 • HJALMAR KARLSONS FOND – hjärt- kärlsjukdomar och cancer
 • SYSKONEN KARIN KARLSSONS OCH ERIK ELIASSONS MINNESFOND LÅNGASJÖ -läkemedelsutveckling och biverkningar
 • ANNE OCH STEN KISTNERS FORSKNINGSFOND – cancer i mun och svalg
 • KLASONS FORSKNINGSFOND
 • STIFTELSEN INGVAR & VALDEMAR KRISTOFFERSSONS DONATION – hjärt- och kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN TVILLINGARNA HANS OCH KRISTER LAGERGRENS MINNESFOND – blodets hemostas, hjärt-kärlkirurgi och klinisk neurovetenskap. Patientnära forskning prioriteras.
 • STIFTELSEN SIGNE OCH LINNEA LARSSONS MINNESFOND – cancersjukdomar
 • HILDI MARGARETA LIDÉNS MINNESFOND – autism
 • STIFTELSEN GÖSTA OCH BIRGIT LIEBERTS FOND – främst hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN BJÖRN OCH BARBRO LIGNELLS DONATIONSFOND
 • ELISABETH OCH GUNNAR LILJEDAHLS FOND – hjärt- och lungsjukdomar
 • SVEN & BIRGITTA LINDEFORS MINNESFOND
 • BRITTA OCH GUNNAR LINDHS DONATIONS- OCH MINNESFOND – till fromma för handikappade
 • MARIANNE OCH OLLE LINDSTRÖMS MINNESFOND – främst geriatrisk forskning
 • BYGGMÄSTAREN C O LUNDBERGS MINNESFOND – tuberkulossjukdomar
 • MATS LUNDBERGS MINNESFOND – kärlsjukdomar
 • ÅKE OCH ANNIE-MARIE LUNDBERGS FOND
 • RUTH LUNDELLS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING
 • ANNA LUNDGRENS MINNESFOND – cancer, stamcellsforskning
 • HULDA OCH ERIK LUNDINS FOND – cancer, åderförkalkning, åldrandets sjukdomar
 • ANN-CHRISTINE LUNDSTEDTS FORSKNINGSFOND – hjärn- och hjärtforskning
 • STIFTELSEN ROSA LYBECK WINBERG OCH BO WINBERGS DONATIONSFOND – hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • VALTER LYBERGS MINNESFOND
 • MARGIT LÖFFS OCH ANDERS HALLINS MINNESFOND – för forskning rörande progressiv muskeldystrofi, hjärt-, kärl- och cancersjukdomar samt diabetes
 • ELISABETH MAGNELLS STIFTELSE – hjärt- och kärlsjukdomar
 • ARNE OCH BARBRO MARTINS FOND – för forskning rörande hjärtat och dess sjukdomar
 • KJELL INGMAR MATTSSONS DONATIONSFOND – endokrinologisk forskning, kronisk smärta, kroppens immunförsvar och blodsjukdomar
 • SIV OCH TORE MINNHAGENS DONATIONSFOND – hjärnans sjukdomar
 • BEDA OCH GOTTLIEB MITTAGS DONATIONSFOND – hjärt-lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar
 • STIFTELSEN ELLEN OCH EVALD MOHLINS MINNESFOND – för forskning med inriktning på myeolofibros, bukspottkörtelcancer och hjärntumörer
 • STIFTELSEN MIA OCH ERIK MYRINS DONATIONSFOND – blodtrycks- och hjärt-lungsjukdomar
 • MEDICINE DOKTOR HERBERT OCH ANNA MÜSSBICHLERS FOND – främst immunologi samt infektionssjukdomar
 • NILS-ERIK NILSSONS MINNESFOND – första hand demens och cancer
 • FOLKE NORDS MINNESFOND – hjärtsjukdomar
 • INGRID OCH FRANK NORDSTRÖMS FOND – hjärt-kärlsjukdomar, främst vid åldrandet
 • SVEN OCH RUTH NYDAHLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH MANFRED NÄSLUNDS FOND
 • INGRID OLHAGEN & BÖRJE UVNÄS FOND – medicinsk forskning
 • GERTRUD OLIVECRONAS MINNESFOND
 • ELZBIETA MALEC OLOVSONS OCH TORE OLOVSONS MINNESFOND – plastikkirurgi och allmän kirurgi
 • GUN OCH ÅKE OLSSONS MINNESFOND – prostatacancer och diabetes
 • OLSSON LEIF I MINNESFOND – Parkinsons sjukdom
 • BERNT OCH ANNA-GRETA PERSONNS STIFTELSE – hjärt- och kärlsjukdomar, restaurativ neurologi
 • RAGNAR, EVA OCH KERSTIN PERSSONS MINNESFOND – hjärta, hjärna, cancer
 • STIFTELSEN TORA OCH HENRIK PETERSONS FOND – nya läkemedel och behandlingsmetoder mot infektionssjukdomar
 • BLENDA OCH HILDING PETERSSONS MINNESFOND – främst cancersjukdomar
 • STIGO PETTERSSONS FOND – främst hjärt- och kärlsjukdomar, men även Addisons sjukdom
 • ERIK POUSETTES FOND
 • BRITTA OCH ERIC PRAMES FOND – främst Alzheimer sjukdom samt andra hjärnsjukdomar
 • INGEGERD OCH EBBE RAGNARSSON MARKS FOND – ungdomsdiabetes, eller den s k svältsjukdomen anorexia nervosa, men om så befinnes lämpligt även inom andra medicinska forskningsområden
 • SELMA OCH FRITZ RINGSTRÖMS FOND
 • BRITTA OCH TOM ROBINSONS FOND – företrädesvis rörande neurologiska sjukdomar, i första hand Parkinsons sjukdom
 • HILLEVI ROSÉNS MINNESFOND
 • STIFTELSEN GUNBORG OCH STEN ROSENSTRÖMS MINNESFOND – företrädesvis rörande det mänskliga åldrandet, ålderdomens sjukdomar och vård under ålderdomen
 • ANNE-SOPHIE OCH ARNE RUDSTRÖMS MINNESFOND
 • MÄRTA OCH HELGE SAHLÉNS MINNESFOND – reumatiska sjukdomar
 • VERA OCH HARALD SALLBERGS FOND
 • SYSKONEN MARIANNE, CARL-GUSTAF OCH BIRGIT SANDWALLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN STEN SCHÉLES MINNESFOND – urologi
 • MARGARETA SCHULTZ MINNESFOND – främst rörande pulsåderbråck i hjärnan (aneurysm)
 • EBBA OCH GUNNAR SEVEGRANS FOND
 • BRITTA OCH HANS SJÖGRENS MINNESFOND – i första hand cancer
 • FAMILJEN SKOGLUNDS FOND
 • GUSTAF SKÖLDS MINNESFOND – cancersjukdomar
 • STEN SMEDS FOND – ögonforskning
 • THYR OCH THURE STENEMARKS OCH RUTH TROSSBECKS MINNESFOND
 • GUDRUN STÅLHANES FOND
 • SIGRID ”SIGGAN” SUNDBERGS MINNESFOND – demenssjukdomar
 • SUNDELIN FOLKE OCH ANNA-LISAS FOND
 • TOMMY SUNDLINGS FOND – hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar
 • STIFTELSEN BERNDT OCH KRISTINA SÖDERBERGS FOND – allergi och astma
 • TED SÖDERLUNDS MINNESFOND – forskning som kan leda till förbättrat sexualliv samt förbättrad fruktsamhet för ryggmärgsskadade
 • CHARLOTTE OCH ERIK THÉEL-ANDERSONS MINNE – hjärt-kärlsjukdomar och cancer
 • STIFTELSEN SIGNE OCH REINHOLD THELANDERS MINNESFOND – medicinsk vetenskaplig forskning
 • SIXTEN OCH EIVOR THINGWALLS MINNESFOND – ögonsjukdomar, främst grå starr
 • INGA THOMSSENS FOND – blodsjukdomar, främst myelofibros
 • SVEA OCH OLOF TINNERSTEDTS FOND
 • EIVOR OCH MARTIN TVETERÅS MINNESFOND – hjärnans sjukdomar främst Alzheimer
 • PROFESSOR BÖRJE UVNÄS FOND
 • LENNART WALLANDERS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING
 • INGRID OCH TORE WALLSTENS FOND – cancer, hjärt- och kärlsjukdomar
 • TAGE WESTERLUNDS FOND – innerörats sjukdomar, högt blodtryck eller åldersdiabetes
 • BJÖRN OCH BRITA WESTINS FOND – perinatala sjukdomar
 • DAGNY OCH EDVARD WICKSELLS FOND – åldrandets sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS GÅVOFOND – magsäckens sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS MINNESFOND – företrädesvis kirurgisk forskning
 • SVEN OCH MÄRTHA ÖRTLUNDS MINNESFOND – hjärnans sjukdomar, främst Parkinson och Alzheimer
 • STIFTELSEN KARL OCH GERDA ÖSTMANS FOND – hjärt-kärlsjukdomar
 • GUN ÖSTMAN HEMMINGSSON OCH ARNE HEMMINGSSON MINNESFOND – stroke

Fonder som gett medel till SSMF

Utöver ovanstående fonder, som förvaltas av SSMF, har följande stiftelser ställt medel till SSMF:s förfogande för utdelning:

 • STIFTELSEN ARMEC LINDEBERG
 • STIFTELSEN BENGT DAHRÉNS FOND – psykiatri
 • STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄSTARE
 • VERA OCH JONAS JONSSONS STIFTELSE
 • LANDSFISKAL PONTUS NOHRES OCH HANS MODER ANNA-KARIN JOHANSSONS STIFTELSE
 • TAGE SWAHNS STIFTELSE – hjärt-kärlsjukdom
 • STIFTELSEN JACOB WALLENBERGS TESTAMENTSMEDEL
 • BERTIL WENNBORGS STIFTELSE
 • SJÄTTE DECEMBER STIFTELSEN – glaukomforskning