Genom SSMF kan du stödja medicinsk forskning
kring i stort sett alla sjukdomar

Händer i gummihandskar håller bakterieodlingsplatta

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, stödjer inte bara forskning kring en specifik sjukdom.

Till skillnad från andra ideella forskningsorganisationer finansierar SSMF forskning kring de så gott som alla sjukdomar – både de stora folksjukdomarna, som drabbar många, och mindre uppmärksammade men lika angelägna sjukdomar.

medicinska områden från A till Ö

Med hjälp av ännu fler generösa givare hoppas SSMF kunna utöka forskningen kring dessa sjukdomar så att de kan upptäckas ännu tidigare och botas ännu effektivare med hjälp av bättre mediciner och bättre vård.

Ett annat viktigt mål att hitta lämpliga forskare som vill studera även andra sjukdomar där de som drabbats upplever stort behov av forskning men där ingen sådan sker i dag eller endast i begränsad skala.

Läs om forskningen SSMF stödjer

Forskarnas Nyheter

SSMF:s vetenskapliga tidning – ladda ned som pdf eller beställ hem på papper.

Läs Forskarnas Nyheter

Exempel på SSMF-stödda forskare

Andreas Edsfeldt i lab med chagalltavla bakom

Andreas Edsfeldt forskar om hjärt/kärlsjukdomar

Läs mer
Sebastian Gidlöf i vit sjukhusskjorta framför datorskärm som visar ultraljudsbild på foster

Sebastian Gidlöf forskar om missfall

Läs mer
Forskaren Johan Ankarklev i labrock framför mikroskop. Nasdaq Stockholmsbörs i bakgrunden

Johan Ankarklev forskar om malaria

Läs mer
Joanna Strand står framför avancerad apparat i röda sjukhuskläder

Joanna Strand forskar om prostatacancer

Läs mer
Ola Anderson står i sjukhuskläder i sjukhuskorridor. Håller foto på nyfödd med klämma på naveln.

Ola Andersson forskar om barnafödande

Läs mer
Emma Börgeson framför en flygel med mikroskop på flygeln, inne i ett laboratorium

Emma Börgeson forskar om övervikt

Läs mer