Ledamöter i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse

 

Image
Främre raden f v: Fredrik Piehl, Lars Bertmar, Rolf Kiessling, Gunnar Schulte, Ernst Brodin. Bakre raden f v: Mari Norgren, Agneta Holmäng, Olle Lindvall, Mats Ulfendahl, Lena Frånstedt Lofalk, Charlotta Dabrosin. På bilden saknas Britt Skogseid.

I Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse sitter framstående yrkesmän och kvinnor som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt.

Styrelseledamöter i SSMF under mandatperioden 2018 - 2020:

Professor Mats Ulfendahl
Ordförande, Stockholm

Professor Gunnar Schulte
Vetenskaplig sekreterare, Stockholm

Docent Lars Bertmar  t o m 2/5
Skattmästare, Stockholm

Direktör Bertil Hult fr o m 2/5
Skattmästare, Stockholm

Professor Ernst Brodin
Stockholm

Professsor Charlotta Dabrosin
Linköping

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Stockholm

Professor Agneta Holmäng
Göteborg

Professor Rolf Kiessling t o m 2/5
Stockholm

Professor Olle Lindvall t o m 2/5
Lund

Pressor Kerstin Nilsson fr o m 2/5
Örebro

Professor Mari Norgren
Umeå

Professor Thomas Perlmann fr o m 2/5
Stockholm

Professor Fredrik Piehl
Stockholm

Professor Britt Skogseid  
Uppsala

Professor Gunilla Westergren-Thorsson fr o m 2/5
Lund

 

Dela/spara Dela eller tipsa