Ledamöter i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse

Image
Främre raden f v: Lena Frånstedt Lofalk, Mats Ulfendahl, Mari Norgren, Charlotta Dabrosin, Rolf Kiessling. Bakre raden f v: Lars Bertmar, Agneta Holmäng,  Ernst Brodin, Olle Lindvall, Fredrik Piehl. På bilden saknas Gunnar Schulte

I Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse sitter framstående yrkesmän och kvinnor som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt.

Styrelseledamöter i SSMF under mandatperioden 2016 - 2018:

Professor Mats Ulfendahl
Ordförande, Stockholm from 28/4-16

Professor Göran Magnusson
Ordförande, Uppsala tom 28/4-16

Professor Fredrik Piehl
Vetenskaplig sekreterare, Stockholm

Docent Lars Bertmar
Skattmästare, Stockholm

Professor Ernst Brodin
Stockholm

Professsor Charlotta Dabrosin
Linköping

Professor Annica Dahlström tom 28/4-16
Göteborg

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Stockholm

Professor Agneta Holmäng
Göteborg

Professor Rolf Kiessling
Stockholm

Professor Olle Lindvall
Lund

Professor Mari Norgren
Umeå

Docent Gunnar Schulte from 28/4 2016
Stockholm

Professor Harriet Wallberg tom 21/9 2016
Stockholm

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa