Ledamöter i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse

Image
Främre raden f v: Lena Frånstedt Lofalk, Mats Ulfendahl, Mari Norgren, Charlotta Dabrosin, Rolf Kiessling. Bakre raden f v: Lars Bertmar, Agneta Holmäng,  Ernst Brodin, Olle Lindvall, Fredrik Piehl. På bilden saknas Gunnar Schulte

I Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse sitter framstående yrkesmän och kvinnor som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt.

Styrelseledamöter i SSMF under mandatperioden 2017 - 2019:

Professor Mats Ulfendahl
Ordförande, Stockholm

Professor Gunnar Schulte
Vetenskaplig sekreterare, Stockholm

Docent Lars Bertmar
Skattmästare, Stockholm

Professor Ernst Brodin
Stockholm

Professsor Charlotta Dabrosin
Linköping

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Stockholm

Professor Agneta Holmäng
Göteborg

Professor Rolf Kiessling
Stockholm

Professor Olle Lindvall
Lund

Professor Mari Norgren
Umeå

Professor Fredrik Piehl
Stockholm

Professor Britt Skogseid  fr o m 3/5 2017
Uppsala

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa