Ledamöter i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse

 

Image
Främre raden f v: Gunilla Westerberg- Thorsson, Mari Norgren, Mats Ulfendahl, Kerstin Nilsson, Charlotta Dabrosin. Bakre raden f v: Lena Frånstedt Lofalk, Gunnar Schulte, Bertil Hult, Fredrik Piehl, Ernst Brodin. På bilden saknas Agneta Holmäng, Thomas Perlmann & Britt Skogseid.

I Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings styrelse sitter framstående yrkeskvinnor och män som med sina specialkunskaper i bland annat ekonomi och medicin ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt.

Styrelseledamöter i SSMF under mandatperioden 2018 - 2020:

Professor Mats Ulfendahl
Ordförande, Stockholm

Professor Gunnar Schulte
Vetenskaplig sekreterare, Stockholm

Direktör Bertil Hult
Skattmästare, Stockholm

Professor Ernst Brodin
Stockholm

Professsor Charlotta Dabrosin
Linköping

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Stockholm

Professor Agneta Holmäng
Göteborg

Professor Kerstin Nilsson
Örebro

Professor Mari Norgren
Umeå

Professor Thomas Perlmann 
Stockholm

Professor Fredrik Piehl
Stockholm

Professor Britt Skogseid  
Uppsala

Professor Gunilla Westergren-Thorsson 
Lund

 

Dela/spara Dela eller tipsa