Presentation av SSMF:s styrelse

Ordförande

Mats Ulfendahl, f. 1959
• Professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet 2004-
• Föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet  2002-2010
• Huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet 2010-2015
• Ledamot i ämnesrådet för medicin 2007-2009
• Ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation 2015-

 

Ledamöter

Lars Bertmar, f. 1945
• Ekonomie doktor och docent i företagsekonomi.
• Vice VD i Handelsbanken 1984-88
• Vice VD i Industrivärden 1988-90
• Koncernchef respektive styrelseordförande för D Carnegie & Co 1990-  2005
• Styrelseordförande i Catella 2008 – 2010
• Styrelseordförande i Fjällnäs 2005 –
• Styrelseordförande i Michael Berglund Search Group 2013 –

Ernst Brodin, f. 1952
• Professor i farmakologi vid Karolinska Institutet
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 1986-2001

Charlotta Dabrosin f. 1961
• Professor i onkologi vid Linköpings Universitet.
• Överläkare vid Universitetssjukhuset Linköping
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2012-

Lena Frånstedt Lofalk, f. 1958
• Advokat, delägare i Nord & Co Advokatbyrå
• Ordförande i Advokatsamfundets Disciplinnämnd 2008 –
• Föreläsare i advokatetik 2002 –

 Agneta Holmäng, f.1959
• Professor i laborativ medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt leg. läkare
• Prefekt vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi sedan 2006
• Styrelseledamot i CIF (Centrum för Idrotts Forskning)
• Granskare och ordf. för flera beredningsgrupper i nationella och internationella forskningsråd
• Ordförande i SSMF:s granskningsnämnd 2015-

Rolf Kiessling, f. 1948
• Professor i experimentell onkologi vid Karolinska Institutet
• Överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universietssjukhuset
• Ordförande i SSMF:s granskningsnämnd 2009-
• Ordförande i Temacentrum för Immunmodulerande terapier vid
Karolinska Institutet samt medlem i verkställande kommittén för  strategiska forskningsprogrammet för cancer.
• Styrelseledamot i Active Biotech och Clinical Laserthermia   Systems AB
• Chef för Armauer Hansen forskningsinstitut i Addis Abeba 1987-1989
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 1995-2005.

Olle Lindvall, f. 1946
• Seniorprofessor i neurologi Lunds Universitet 2014-
• Professor i neurologi Lunds Universitet och överläkare vid   Universitetssjukhuset i Lund 1992-2013
• Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 2008-
• Ordförande i Klassen för medicinska vetenskaper, Kungliga   Vetenskapsakademien 2010

Mari Norgren, f. 1956
• Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet
• Lärarrepresentant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet   2010-
• Ledamot respektive ordförande i olika beredningsgrupper vid   Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa 2004-2012
• Ledamot av SSMF:s granskningsnämnd 2001-2007

Fredrik Piehl, f. 1967
• Professor i neurologi vid Karolinska Institutet
• Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
• Sektionsansvarig för MS kliniken 2008-
• Ordförande i Svenska MS Sällskapet 2013-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2010-2017

Gunnar Schulte, f. 1972
• Professor i farmakologi vid Karolinska
• Forskargruppsledare (2006) och senior forskare (2014) vid Karolinska Institutet, Institutionen f Fysiologi och Farmakologi
• Ställföreträdande vetenskaplig sekreterare SSMF sedan 2013
• Styrelseledamot i Svenska Läkaresällskapets Sektionen för läkemedleslära 2016-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2017-

Britt Skogsied, f. 1958
Professor i tumörbiologisk endokrinologi vid Uppsala Universitet 2002-
•      Överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
•      Vicerektor för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci vid Uppsala Universitet 2008-2014
•      Ordförande i Cancerfondens prioriterings-kommittee D 2014-
•      Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2014-
•      Ordförande i Uppsala läkareförening 2015-
•      Vice ordförande Svenska läkaresällskapet 2016-

 

 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa