Presentation av SSMF:s styrelse

Ordförande

Mats Ulfendahl, f. 1959
• Professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet 2004-
• Föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet  2002-2010
• Huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet 2010-2015
• Ledamot i ämnesrådet för medicin 2007-2009
• Ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation 2015-

 

Ledamöter

Bertil Hult, f. 1956
• Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
• Partner Erneholm Haskel AB 2012-
• VD Försäkringsaktiebolaget Skandia 2007-2010
• VD Advokatfirman Vinge Stockholm 2005-2007
• Chef Kapitalförvaltning & Private Banking Carnegie Investment Bank 1996-2004
• CFO Carnegie Investment Bank 1992-1995
• Styrelseordförande Max Matthiessen AB 2011-
• Styrelseordförande Asia Growth Capital Management AB 2013-
• Styrelseledamot Stiftelsen Ackordscentralen 2016-

Ernst Brodin, f. 1952
• Professor i farmakologi vid Karolinska Institutet
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 1986-2001

Charlotta Dabrosin f. 1961
• Professor i onkologi vid Linköpings Universitet.
• Överläkare vid Universitetssjukhuset Linköping
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2012-

Lena Frånstedt Lofalk, f. 1958
• Advokat, delägare i Kanter Advokatbyrå
• Ordförande i Advokatsamfundets Disciplinnämnd 2008 – 2017
• Föreläsare i advokatetik och examinator vid advokatexamen 2002 –

 Agneta Holmäng, f.1959
• Professor i laborativ medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt leg. läkare
• Dekan Sahlgrenska akademin 2018-
• Prefekt vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2006-2017
• Granskare och ordf. för flera beredningsgrupper i nationella och internationella forskningsråd
• Ordförande i SSMF:s granskningsnämnd 2015-

Kerstin Nilsson, f. 1953
• Professor, obstetrik och gynekologi
• Dekan, Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
• Vice ordförande Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier 2018-
• Ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2017-
• Ordförande Svenska läkaresällskapet, 2014-2016

Mari Norgren, f. 1956
• Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet
• Lärarrepresentant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet   2010-
• Ledamot respektive ordförande i olika beredningsgrupper vid   Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa 2004-2012
• Ledamot av SSMF:s granskningsnämnd 2001-2007

Thomas Perlmann, f. 1959
• Professor i Molekylär Utvecklingsbiologi vid Karolinska Institutet, 2001 -
• Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, 2008 -
• Medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, 2006 -
• Medlem i Nobelstiftelsens styrelse, 2016 -

Fredrik Piehl, f. 1967
• Professor i neurologi vid Karolinska Institutet
• Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
• Sektionsansvarig för MS kliniken 2008-
• Ordförande i Svenska MS Sällskapet 2013-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2010-2017

Gunnar Schulte, f. 1972
• Professor i farmakologi vid Karolinska
• Forskargruppsledare (2006) och senior forskare (2014) vid Karolinska Institutet, Institutionen f Fysiologi och Farmakologi
• Ställföreträdande vetenskaplig sekreterare SSMF sedan 2013
• Styrelseledamot i Svenska Läkaresällskapets Sektionen för läkemedleslära 2016-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2017-

Britt Skogsied, f. 1958
• Professor i tumörbiologisk endokrinologi vid Uppsala Universitet 2002-
• Överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
• Vicerektor för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci vid Uppsala Universitet 2008-2014
• Ordförande i Cancerfondens prioriterings-kommittee D 2014-
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2014-
• Ordförande i Uppsala läkareförening 2015-
• Vice ordförande Svenska läkaresällskapet 2016-

Gunilla Westergren-Thorsson, f. 1962
• Professor i medicinsk cellbiologi, Lunds universitet, 2009-
• Dekan Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, 2012-2107
• Director Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM), Lunds Universitet, 2018-
• Director Lund Bioimage Centrum (LBIC) inklusive nationellt ansvar för 7TESLA, Lunds Universitet, 2018-
• Styrelseledamot i ScieLifelab , 2010-
• Styrelseledamot i Forska!Sverige, 2018-
• Ledamot i forskningsrådet för Hjärta lungfonden, 2010-2016
• Ledamot i beredningsråd inom medicin för VR, 2009-2010

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa