Svensk Insamlingskontroll

90-konto | Svensk Insamlings KontrollSvenska Sällskapet för Medicinsk Forskning står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar vår ekonomi och förvaltning och att inkomna medel disponeras för uppgivet syfte utan onödiga kostnader. Svensk Insamlingskontroll tilldelar godkända organisationer ett kontrollgirokonto (90-konto) - våra konton är:

  • PG 90 11 09-9   
  • BG 901-1099

Av insamlade medel får högst 25 procent användas till insamlings- och administrationskostnader. Dessa kostnader uppgick under 2017 till 16 procent.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se

Dela/spara Dela eller tipsa