Pressrum

För dig som journalist

Här hittar du pressbilder, logotyper, bakgrundsfakta i korthet, senaste numret av SSMF:S vetenskapstidning Forskarnas nyheter samt SSMF verksamhetsberättelse.

Pressbilder

Högupplösta bilder att ladda ned

Visa

Logotyper

SSMF:s logotyper

Visa

Kontaktpersoner

Anna-Karin Andersson

Kommunikatör

Tel: 070-278 43 72

E-post: annakarin.andersson@ssmf.se

Professor Mats Ulfendahl

Ordförande

Tel: 070-612 12 15

E-post: mats.ulfendahl@ssmf.se

Snabbfakta SSMF

Viktiga årtal

1919. 18 oktober 1919 grundas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Generaldirektör Adolf af Jochnick utses till ordförande.

1920. Pionjären inom neurokirurgi Herbert Olivecrona blir en av de första mottagarna av SSMF-bidrag.

1929-30. Clarence Crafood får SSMF-stöd bägge åren. Genomför 1945 den första lyckade större hjärtoperationen.

1955. Hugo Theorell blir Nobelpristagare, tillträder 1956 som ordförande i SSMF. Torsten Wiesel får SSMF-bidrag, blir 26 år senare Nobelpristagare.

1956. Margareta och Birger Blombäck får SSMF-stöd för att rena fram fibrinogen vilket möjliggör operationer av blödarsjuka.

1985. För första gången får SSMF gåvor på totalt mer än 10 miljoner kronor under ett år.

1989. De tillgångar, som ska garantera SSMF:s åtaganden mot såväl givare som forskare, överstiger för första gången 100 miljoner kronor.

1990. I början av 1990-talet låg den årliga utdelningen av SSMF-bidrag på drygt 15 miljoner kronor.

1992. Första gången som SSMF:s postdoktorala stipendier delas ut. Dessa är på 15000 konor per månad under två år och ersätter tidigare, relativt blygsamma forskningsbidrag.

2013. SSMF:s Stora Anslag, ett av Sveriges största anslag för unga forskare, instiftas.

2015. Ett dubbelt rekordår. Generösa givare bidrog med 154 miljoner i gåvor. SSMF betalade ut stipendier och anslag på 95 miljoner kronor.

2017. SSMF:s tiilgångar steg under 2017 med 106 miljoner till 2,334 miljarder kronor.

SSMF:s ordföranden

1919-1944 Adolf af Jochnick
1945-1956 Anders Örne
1956-1968 Hugo Theorell
1969-2000 Börje Uvnäs
2000-2008 Sten Orrenius
2008-2016 Göran Magnusson
2016-          Mats Ulfendahl

SSMF:s skattmästare

1919-1927 Joseph Nachmanson
1927-1964 Jacob Wallenberg
1964-1974 Göte Engström
1974-1982 Hilding Brändström
1983-1985  Sven-Georg Möller
1986-1988  Carl-Axel Norrdell tf
1989-2003  Bengt Telland
2003-2009  Hans Mertzig
2009-2017  Lars Bertmar
2018–          Bertil Hult