400 forskare i kamp om 42 anslag

Agneta Holmäng

”Många äro kallade, få äro utvalda”

Citatet som är hämtat från Matteusevangeliet, stämmer i högsta grad in på utdelandet av SSMF:s stipendier och SSMF:s Stora Anslag. På varje anslag från SSMF går det åtta-tio sökanden, berättar professor Agneta Holmäng, dekanus för den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och ordförande i SSMF:s granskningsnämnd.

Hur går det då till när SSMF:s granskningsnämnd väljer ut de mest lovande projekten och forskarna? Agneta Holmäng beskriver urvalsprocessensom ett stort och fascinerande pussel.
– Vi i granskningsnämnden tittar på den vetenskapliga kvalitén i projektbeskrivningen, frågeställningen metoder och naturligtvis den sökandes kompetens – ett intensivt, roligt och givande arbete.

Att välja rätt 

Urvalet är inte alltid enkelt. Ofta har det bara gått en kort tid efter disputationen, men ändå ska forskare och projekt med den bästa potentialen utses.
– En viktig del av ansökan är att planera den egna självständigheten som forskare. Man ska exempelvis beskriva hur man ska uppnå docentkompetens, ett viktigt steg i den akademiska karriären. Granskningsnämnden premierar också mobilitet, antingen mellan olika lärosäten i Sverige eller helst, vistelse utomlands.
– Men det finns också de som vill stanna i den miljö där de redan är verksamma. Då tittar vi på skälen till detta val och väger det mot projektet och kompetensen, påpekar Agneta.

Ny kvalitetssäkring

Inför urvalet till SSMF:s Stora Anslag har granskningsnämnden numera lagt till en personlig intervju.
– Vi hoppas att intervjuerna ska fungera som en extra kvalitetssäkring för att vi ska kunna göra ett ännu bättre urval.

Ett stimulerande uppdrag

Agneta poängterar att det är både stimulerande och lärorikt att vara med i SSMF:s granskningnämnd.
– Jag lär mig mycket av att läsa ansökningarna och få inblick i så mycket forskning inom olika områden. Dessutom får jag ju träffa kollegor från de andra medicinska fakulteterna i landet och tillsammans med dem ta del av och diskutera den forskning som de blivande SSMF-stipendiaterna och forskarna planerar.

Stolt över framgång

Agneta kan se att många av de SSMF-stipendiater, som hon varit med och beviljat anslag till, har utvecklats till skickliga forskare.
– Det är glädjande att kunna bidra till starten på framgångsrika forskarkarriärer. Att vara ordförande i SSMFs granskningsnämnd är ett ansvarsfullt arbete som jag är stolt att att inneha.

 
FAKTA

Bedömningen av ansökningarna för postdoktorala stipendier sker i två omgångar. I steg 1 väljs ca 65 sökande ut av drygt 200 för att i steg 2 bli ca 35 stycken. 2017 inkom 144 ansökningar till SSMF:s Stora Anslag – åtta anslag delades ut. Könsbalansen följs noggrant. Av 2017 års SSMF-stipendiater var 19 kvinnor och 15 män. SSMF delar även ut resestipendier. Läs mer

Dela denna artikel till andra

SSMF från insidan01 mar, 2019

Ordföranden har ordet – vikten av oanvändbar forskning

En ofta återkommande fråga när det gäller forskningsfinansiering handlar om vilken nytta forskningen gör….

Läs mer
Nobelpriset27 feb, 2019

”Nej, säg inte att jag fått  Nobelpriset!”

Frågan är om någon av Sveriges många skickliga medicinska forskare är så känd – och erkänd–…

Läs mer
Givarporträtt25 feb, 2019

Bertil Håkansson skänkte sitt hus till medicinsk forskning

Om man har det gott ställt, varför sitta på sin skattkista om man istället…

Läs mer
Givarporträtt24 feb, 2019

Systrarna Larsson skänkte 50 miljoner till forskning

Systrarna Inga-Maja och Anna-Gerd Larsson skänkte det stora och väl förvaltade arvet efter sin…

Läs mer
Gästskribenten24 feb, 2019

”Många förstår inte hur forskning går till!”

Amina Manzoor, vetenskapsjournalist på DN, menar att fler forskare måste värna om fakta.   Fler…

Läs mer
Forskarporträtt23 feb, 2019

Skogen ovärderlig för forskning om gula fläcken

 Stora skogar som två äldre systrar i Värmland skänkte svensk medicinsk forskning ger hopp…

Läs mer
Forskarporträtt22 feb, 2019

Henriks hjärnforskning ger Alzheimersjuka nytt hopp

Henrik Zetterberg är en av de nutida SSMF-stödda forskare som kommit allra längst i…

Läs mer
Forskarporträtt21 feb, 2019

Andreas Edsfeldt forskar med hjälp av Chagall

Målaren Marc Chagall är känd för sina livsbejakande färger. I Chagalls värld är färgen…

Läs mer
Givarporträtt09 jan, 2019

Anita gjorde en donation till SSMF

– Jag är så glad att min man och jag hade möjlighet att köpa…

Läs mer
Forskarporträtt03 jan, 2019

Dygnet-runt-kamp mot diabetes

Att vara läkare och samtidigt forska om patienternas sjukdom kräver uthållighet och förmåga att…

Läs mer