Anna Nordström

Uppbyggnad av kroppssammansättningsdatabas för studerandet av riskfaktorer för benskörhet och fetma

Benskörhet och fetma är folkhälsoepidemier som båda uppkommer på grund av flertalet samspelande gener, miljö och beteendefaktorer. Målsättningen med projektet är bygga upp världens största databas för ben- och kroppssammansättningsforskning med information om hälsa och livsstil, kost, blodprover och ämnesomsättning. Inom ramen för projektet finns ett starkt sammanhängande nätverk av basal, s.k. translationell och klinisk forskning, som genom denna databas kan utnyttja Sveriges unika möjligheter till befolkningsbaserad forskning och register för att besvara frågor, vilket är starkt begränsat möjlighet i andra länder. Det aktuella projektet med en bred tvärvetenskaplig profil ger utomordentliga möjligheter att identifiera nya riskfaktorer för benskörhet, fetma och hjärtkärlsjukdom. Härigenom kan tidig identifiering av riskgrupper ge det kunskapsunderlag som behövs för riktade förebyggande åtgärder.
 

Anställningsform: 
Heltid
Tjänst: 
Stipendiat
Universitet / Högskola: 
Institution / Avdelning: 
Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
År: 
2008