Charlotte Sahlin

Vaccin mot Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och är orsakat av att hjärnans nervceller i vissa regioner av hjärnan dör, vilket leder till bland annat minnessvårigheter. Personer med Alzheimers sjukdom har förhöjda nivåer av ett protein, amyloid-b, som ansamlas och klumpas samman till så kallade senila plack. Tyvärr kan man i dag endast behandla sjukdomen genom att tillfälligt lindra sjukdomens symptom, men forskning visar att ett vaccin mot Alzheimers sjukdom kan bli verklighet i framtiden. Behandling med antikroppar riktade mot det amyloid-b proteinet har visats framgångsrikt genom att det minskar antalet senila plack samt förbättra minnet. Charlotte Sahlin studerar mekanismerna bakom de positiva effekterna, det vill säga hur detta fungerar på molekylär nivå. Att identifiera och förstå dessa mekanismer är av stor betydelse för en förbättrad behandling av Alzheimers sjukdom.

Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.  

Anställningsform: 
Heltid
Tjänst: 
Stipendiat
Universitet / Högskola: 
Institution / Avdelning: 
Inst för folkhälso- & vårdvetenskap
År: 
2008