Bo Söderpalm

Universitetslektor i psykiatri (missbruk/beroende) vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"Jag disputerade 1990 och gjorde sedan allmäntjänstgöring för att bli legitimerad läkare. Under tiden insåg jag att jag ville fortsätta forska och jag upptäckte då till min glädje möjligheten att söka SSMF-stipendium. Mitt stipendium kom väldigt lägligt och blev extremt lyckligt för mig! Speciellt för nydisputerade kliniker kan det vara svårt att hitta försörjning för att kunna fortsätta inom forskningen.

Jag fick utöver stipendiet, som delades ut från Berth von Kantzows Stiftelse i samarbete med SSMF, även ett driftsanslag från SSMF som var väldigt värdefullt för mig. Det gjorde att jag kunde köpa en egen utrustning som var viktig för att jag skulle kunna göra mina experiment. Att få vara en självständig forskare som inte ständigt och jämt behövde låna utrustning av andra, kändes väldigt befriande. Under de år jag hade min postdoc-period var jag under en period i USA på Scripps Institute. Under den perioden, liksom hemma i Göteborg, lärde jag mig nya tekniker som jag inte tidigare använt.

Jag arbetar idag med forskning för att ta fram nya läkemedel mot alkoholism. För att beskriva närmare vad jag och mina medarbetare gör kan jag säga att vi tittar på mekanismer för alkoholberoende som har med hjärnans belöningssystem att göra.

De läkemedelssubstanser som vi nu testar på patienter bygger på de fynd som kom fram under den tid jag försörjde mig på stipendiet från SSMF. Tiden kan tyckas lång, men så lång tid tar det som regel mellan de första laboratoriefynden till prövningar på patienter. Om två år avslutas de kliniska prövningarna på patienter och då får vi veta om vi lyckats. Det känns väldigt spännande men samtidigt lite oroligt med tanke på allt arbete vi lagt ner på detta."

Dela/spara Dela eller tipsa