Karin Wirdefeldt

Riskfaktorer och gener av betydelse för Parkinsons sjukdom

Orsakerna till Parkinsons sjukdom är till stora delar okända. I vissa fall är en ärftlig komponent känd, men oftast saknas en tydlig sådan. Målsättningen med Karin Wirdefeldts forskningsprojekt är att studera betydelsen av både de genetiska och miljömässiga orsakerna till Parkinsons sjukdom. Huvuddelen av projektet kommer att genomföras med hjälp av unika data från det svenska tvillingregistret. Hon kommer att undersöka om det finns gemensamma ärftliga faktorer mellan parkinsonsymtom och demens. Förutom att studera risk kopplad till vissa miljöfaktorer, som t ex yrkesrelaterade exponeringar, läkemedel och kost, kommer hon även att undersöka om miljöfaktorer och gener interagerar och ökar risken att utveckla Parkinsons sjukdom. En bättre förståelse av orsaker och sjukdomsmekanismer ökar möjligheterna att försena sjukdomens debut och utveckla nya metoder att diagnosticera och behandla sjukdomen.

Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 

 

 

Anställningsform: 
Heltid
Tjänst: 
Stipendiat
Universitet / Högskola: 
Institution / Avdelning: 
Inst f medicinsk epidemiologi och biostatistik
År: 
2008