Marie Svedberg

Studier av amyloidansamling i hjärnan vid Alzheimers sjukdom med avancerad hjärnavbildningsteknik

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen medför stort lidande för såväl patienter som deras anhöriga, samt enorma vårdkostnader för samhället. Vid Alzheimers sjukdom kan man i hjärnan finna ansamlingar av ett speciellt protein, b-amyloid. b-amyloid lagras sannolikt in i hjärnan tidigt i sjukdomsförloppet. Med en speciell hjärnavbildningsteknik kommer Marie Swedberg att studera förekomsten av amyloid i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom i tidigt stadium av sjukdomen. Målet med detta projekt är att ge en djupare förståelse om vad som styr amyloidbildningen i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, samt att utveckla och beskriva andra tidiga diagnostiska markörer för Alzheimers sjukdom.
 

Anställningsform: 
Heltid
Tjänst: 
Stipendiat
Universitet / Högskola: 
Institution / Avdelning: 
Institutionen för neurobiologi
År: 
2007